1.5 Verschillende verhalen over Feng Shui


13 April 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

In boeken en op websites verschilt de informatie over de oorsprong van feng-shui nogal. Als grondlegger wordt Fu Xi genoemd, lid van de ‘Drie verhevenen’ , een aantal heersers stammend uit de Han dynastie(206 v.c.-220 n.c.). Hij zou de Chinese bevolking gedurende de Xia-dynastie de principes van feng shui bij hebben gebracht. Dit valt echter te betwijfelen aangezien de Xia-dynastie onderdeel uitmaakt van een pseudogeschiedenis gebaseerd op kosmologische berekeningen en niet op ware gebeurtenissen. Hier volgt een korte inleiding in de Chinese predynastieke geschiedenis waar de Xia-dynastie onder valt.

De predynastieke geschiedenis wordt beschreven in de Chinese historiografie volgens de traditionele geschiedenis. Deze geschiedenis omvat overgeleverde mythes en legendes die vanaf de 2e eeuw voor Christus werden samengevoegd. Omdat de verhalen in het bureaucratische systeem moesten passen – zodat zij dienden als spiegel voor de bevolking – werden de verhalen aangevuld en teruggeprojecteerd naar een predynastieke periode. Er zijn vele bewerkingen geweest, bijvoorbeeld het achter elkaar plaatsen van heersers omdat deze volgens het confucianisme niet gelijktijdig konden regeren of het terugplaatsen van een compleet keizerlijk bestuur.

Door deze achteraf ontwikkelde causale verbanden en vele toevoegingen die bovendien tijdens de Han dynastie een nieuwe chronologie kregen is de predynastieke periode tot aan de Song-dynastie(960-1127) steeds langer geworden. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat onderscheid maken  tussen fictie en werkelijkheid in de vroegste geschiedenis zeer ingewikkeld zo niet onmogelijk geworden is.

Een ander verhaal gaat over de meester Yang Yun-Sang die leefde in de Tang-dynastie. Deze meester wordt ook als oudste feng shui beoefenaar en grondlegger gezien. Hij was opperraadsheer aan het hof van de Tang-kiezer Hi Tsang (888) Meester Yang heeft klassieke teksten nagelaten die vandaag de dag nog steeds bestudeert worden. De principes en kennis zoals we die vandaag de dag kennen zouden gebaseerd zijn op zijn teksten. Tevens zou Meester Yang 1 van de 2 scholen namelijk de ‘’School of Forms’’ hebben opgericht. Dit verhaal belicht niet waarom de oprichter van de ‘’School of Orientation’’ de eerder genoemde Zhu Xi, niet als grondlegger kan worden gezien.

Duidelijk wordt dat in verschillende verhalen verschillende mensen als grondlegger, of oudste beoefenaar worden gezien. De verhalen over Fu Xi, Yang Yun-Sang en Zhu Xi maar ook over andere ‘’grondleggers’’ kunnen dus niet zomaar voor waarheid worden aangenomen. Eigenlijk is dit ook logisch als je bedenkt dat we het hebben over een filosofie hebben die al eeuwen oud is. Waarom worden er dan wel zoveel grondleggers aangewezen?

Voor de filosofen destijds maar ook hedendaagse filosofen was en is het natuurlijk erg praktisch om hun filosofie kracht bij te zetten door te beweren dat het eeuwenoude principes zijn. Dat ze zelfs al in de prehistorie opgevolgd werden bewijst maar dat er waarheid in moet zitten. Om de geloofwaardigheid verder te vergroten is het voor de hand liggend een grondlegger aan te wijzen waar men tegenop kan kijken. Hier speelt wat je in het Engels ‘’self-fulfilling prophecy’’ noemt een rol.

Plaats een reactie


− 4 = zero