2.2 De energiestromen of kosmische adem: Qi


15 April 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

Qi kan vertaald worden als adem of adem van de natuur. Het principe van de energiestromen, qi of chi genoemd laat zien dat de chinezen sterk georiënteerd waren op de natuur. Dit betekent dat voor fenomenen een natuurlijke en niet perse fysieke verklaring kan worden gevonden. Dit in tegenstelling tot Europa waar juist de mechanistische filosofie opkwam. Mechanistisch houdt in dat aan elk fenomeen een fysieke en waarneembare verklaring ten grondslag ligt. De Chinese filosofie is meer gebaseerd op de oorsprong van de mens en het leven dan op de oorsprong van het universum zelf.

Volgens een filosofische beschrijving uit de Han-dynastie van ongeveer 200 v.ch. was qi eerst een samenwerking tussen tijd en ruimte. De lichtste delen van de Qi stegen op en vormden de lucht. De zwaardere delen bundelden zich tot de aarde. De Qi van de lucht en aarde werden Yin en Yang. De actieve Qi van Yin en Yang werden de 4 seizoenen. De hete Qi van Yang bundelde zich tot vuur. De belangrijkste Qi van het vuur werd de zon. De belangrijkste Qi van het water werd de maan. De samenkomst van de Qi van de maan en van de zon zorgde voor het ontstaan van de sterren. Uit deze beschrijving wordt duidelijk dat fysieke processen een grote rol speelden en dat de astrofysica op een poëtische manier werd beschreven.

In de moderne feng shui heeft Qi meerdere betekenissen gekregen van verschillende beoefenaars maar de meest gebruikte is die van Zhu Xi. Volgens feng shui is de wereld inclusief alle mensen vol met energiestromen, zowel kwade als goede stromen die zorgen voor zowel tegenslag als voorspoed. Kort gezegd vermengen onze gedachten, gevoelens en opvattingen zich met de buitenwereld casino internet en worden we voortdurend beïnvloedt door energie van buiten. Tegelijkertijd stralen we ook energie uit naar onze omgeving.

De kwade stromen worden de ‘shar qi’ genoemd,  poëtisch de dodelijke adem van de draak genoemd. De goede stromen de ‘sheng qi’, de kosmische adem van de draak. Deze adem kan men niet waarnemen aangezien het de adem van een mythologische draak is. Het voorstellen van energie als adem van de draak is slechts een manier om aan te geven dat bepaalde landschapsvormen waarvan men vind dat ze op een draak lijken als oorsprong of bron van Qi dienen.

Toch zijn er overeenkomsten tussen de energie die in de westerse wetenschap beschreven wordt en de ‘Qi’. [1] Met feng shui probeert men ervoor te zorgen dat de goede stromen de ruimte hebben om verder te stromen en zo voorspoed kunnen verspreiden en dat de kwade stromen vermeden of verminderd worden. Goede energiestromen kunnen bevorderd worden door bepaalde symbolische voorwerpen toe te voegen, gebruik van het juiste licht  en de juiste kleur of het versterken van al aanwezige eigenschappen. De symbolische voorwerpen verschillen per omgeving en ook de kwade energiestromen kennen symbolische voorwerpen, deze moeten natuurlijk vermeden worden.

Plaats een reactie


7 + = fourteen