2.3 De 5 elementen


24 April 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

Zoals eerder al genoemd werken zowel de ‘’School of Forms’’ als de ‘’School of Orientation’’ met de theorie van de 5 elementen(Wu Xing). Het principe van de 5 elementen bestond al in de Qin en Han dynastie en is pas later door feng shui beoefenaars aangenomen. In het Westen bestaan 4 elementen te weten aarde, water, vuur en lucht maar in de Chinese astrologie bestaan 5 elementen: aarde, hout, vuur, metaal en water.

De  5 elementen en de 12 dierenriemtekens worden Chinese astrologie genoemd. Maar dit is onjuist omdat er geen planeten of sterren worden gebruikt in tegenstelling tot in de westerse astrologie. De 5 elementen verbeelden de manier waarop energiestromen op elkaar inwerken. De elementen geven energie aan elkaar af die de andere aanwakkert, tot rust brengt of vernietigt. Dit maakt dat er zowel een productieve cyclus als een destructieve cyclus bestaat. Productief wil zeggen dat de elementen elkaar versterken, destructief betekent dat de elementen elkaar vernietigen.

In de productieve cyclus komt aarde voort uit vuur, metaal uit aarde, water uit metaal en hout uit water en uit hout komt weer vuur. In de destructieve cyclus vernietigt hout aarde, aarde vernietigt water, water blust vuur, vuur smelt metaal en metaal kapt hout.

Op basis van de elementen bestaat er een systeem waarbij geboortedatum en uur gerangschikt worden. Feng shui aanhangers kijken naar de geboortegegevens om zo het bijbehorende element vast te stellen. Bij elk element horen symbolen en symbolische voorwerpen. Het wel of  geen rekening houden met deze  voorwerpen kan een gunstige of ongunstige werking uitoefenen op het geluk. Iemand geboren op 2 juli 1956 is volgens de astrologie geboren in een ‘vuur’ jaar. Zo iemand kan beter niet blootgesteld worden aan te veel water in en rondom het huis in de vorm van fonteinen, vijvers of aquaria. Ook moet een te grote hoeveelheid zwarte of donkerblauw gekleurde objecten worden vermeden aangezien zwart en donkerblauw bij het element water hoort. Groene voorwerpen en planten zouden wel weer gunstig zijn omdat zij hout voorstellen en hout produceert immers vuur.

Op basis van de 5 elementen kan ook de meest gunstige windrichting worden gekozen. Volgens de feng shui leer zou het element van het gezinslid dat de belangrijkste plaats in het gezin in neemt als belangrijkste moeten worden geacht. Dit is meestal de kostwinner of het hoofd van het gezin.

element kenmerken
vuur Rood, zomer,zuiden
water Zwart of donkerblauw, winter, noorden
Hout Groen, voorjaar, oosten
Metaal Wit of goud-kleurig, herfst, westen
Aarde Geel of bruin, het midden,dit is het belangrijkste element van de 5

Plaats een reactie


− 2 = three