2.5 De Yi Jing


27 April 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

De Yi jing maakt deel uit van de 5 klassieken en is het belangrijkste boek als basis voor de Chinese beschaving. De karakters voor Yi en jing staan voor ‘altijd verandering of nooit verandering’. In het Engels wordt het vertaalt als ‘Book of Changes’ dus boek van de veranderingen. Het boek bestaat uit een verzameling teksten die een oud systeem van kosmologie, filosofie en wichelarij beschrijven. De achtergrond van de filosofie is het ‘’het in evenwicht brengen van tegenstellingen’’, ‘’de evolutie van gebeurtenissen als een proces’’ en ‘’de acceptatie van het onvermijdelijke’’. De teksten zijn gerelateerd aan waarnemingen van natuurlijke processen en fenomenen. De wichelarij is te vergelijken met die uit Noord-Afrika en het Westen. In zowel het Westen als in Oost-Azië wordt het daarom nog steeds als een belangrijk boek gezien.

Vormen van wichelarij zoals beschreven in de Yi jing worden ook nog steeds toegepast. Volgens de Yi jing is het leven gecreëerd door dezelfde inherente krachten die ook de natuur gecreëerd hebben. Het is niet bewezen wie de auteur van de Yi jing is of wanneer deze precies is ontstaan. Er zijn bronnen waarin Fu Xi, één van de drie verhevenen uit de mythologische Xia-dynastie de auteur zou zijn geweest maar er zijn ook bronnen die beweren dat de teksten duizenden jaren later geschreven zijn. De teksten zijn in ieder geval niet door Confucius zelf geschreven, wat ook wel beweert wordt. Volgens de traditionele opvatting zou Confucius er commentaren bij hebben geschreven, dit worden de tien vleugels(shiyi) genoemd, maar waarschijnlijk zijn deze uit de Han-dynastie afkomstig. Met behulp van historische bronnen kan niet worden bevestigd of ontkent of de teksten afkomstig zijn uit de prehistorie. Tijdens de Qing-dynastie probeerden Chinese wetenschappers de op veel manieren interpreteerbare teksten te ontleden en de diepere betekenis ervan te doorgronden.

Met de in 1899 gevonden orakelbotten konden wetenschappers uit de 19e eeuw de betekenissen beter begrijpen door de vergrote kennis van de prehistorische Chinese taal waarin de teksten geschreven zijn. De eerste vertaling stamt uit de vroege 19e eeuw. Gedurende de Han-dynastie werd het boek tot de confucianistische klassieken gerekend, de betekenis ervan voor het confucianisme is dan ook groot. Nu zijn er inmiddels honderden vertalingen beschikbaar. Er wordt gezocht of er een direct verband bestaat tussen de teksten uit de Yi jing en de teksten gekerfd in orakelbotten. De Yi jing is in de loop der eeuwen steeds aangevuld met nieuwe bij die tijd passende teksten. Voor de meeste fengshui scholen zijn de principes uit de Yi jing van essentieel belang. Ook al verschillen de ideeën de basis is hetzelfde namelijk: dingen veranderen eindeloos, het universum is gemaakt door scheppende krachten vertegenwoordigd door hun antoniemen, er is een verband tussen alle gebeurtenissen en er is geen onderscheid tussen o.a. de sociale, psychologische en natuurlijke kant. Tegenwoordig is de Yi jing in westerse landen zo mogelijk populairder dan in China zelf.

Plaats een reactie


4 + = seven