2.4 Yin en Yang


27 April 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

In het westen is het Yin en Yang symbool zeer bekend. Ware het niet dat het symbool anders wordt weergegeven. In het westen staat yin voor de witte helft en yang voor de zwarte helft terwijl van oorsprong Yang voor het donkere staat en Yin voor het lichte. Ook zou Yin niet links en Yang rechts zijn maar Yin boven en Yang onder.

Niet alleen feng shui maar alle Chinese overtuigingen, tradities en culturele gebruiken zijn gebaseerd op het principe van dualisme of antoniemen (het tegenovergestelde woord). Yin en Yang staan voor het negatieven en het positieve, de grootste tegenstelling maar toch in harmonie. Yin en Yang symboliseren hemel en aarde waarvan de adem en het leven ‘Qi’ heet. Feng shui is ook de wetenschap van het vaststellen van yin en yang in iemands omgeving. Getracht wordt de goede energiestromen, de Qi te bevorderen. Deze gunstige stromen kunnen alleen ontstaan wanneer er evenwicht tussen yin en yang bestaat. Yin en yang komen terug in de woonomgeving, het landschap en het leven. Het zeer bekende Yin en Yang symbool waarbij het zwart ook aan de  rechter helft komt net als het wit dat ook aan de linker helft komt, als je de cirkel in 2 helften zou snijden, staat voor vergankelijkheid en voor de beweging van  2 krachten. Tevens staat het symbool voor het feit dat alles afhankelijk is van iets anders. Bijvoorbeeld: zonder licht geen donker. Yin en Yang hebben beiden verschillende eigenschappen die elkaar altijd aanvullen en in evenwicht houden. Yin en Yang vormen samen de ‘dao’ het Chinese woord voor weg. Dao is eigenlijk het lot van de mens. Een mens maakt goede en slechte dingen mee. En het beste is als deze gebeurtenissen in evenwicht voorkomen.

Yin kenmerken Yang kenmerken
Donker licht
Vrouwelijk mannelijk
Passief actief
Even getallen oneven getallen
Aarde hemel
Water bergen
Winter zomer
Kou hitte
Tijger draak
Regen zonneschijn

Plaats een reactie


7 − = four