2.8 Feng Shui school of Forms


29 April 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

Zoals in het hoofdstuk geschiedenis te lezen is ontstonden er rond de 9e eeuw 2 scholen, de ‘’School of Forms’’ en de ‘’School of Orientations’’.  Deze scholen maken beide deel uit van de San He. Dit is één van de 3 klassieke systemen. De School of Forms wordt in de meest fundamentele vorm ook bij de moderne interpretaties onderwezen.

Enkele basisrichtlijnen van de School of Forms.

  • Woonplaatsen voor levenden moeten aan de noordkant een schild van bergen of bomen hebben die slechte invloeden kunnen weren.
  • Rustplaatsen voor de doden moeten op het zuiden gericht zijn met aan de zijkanten bescherming en aan de achterkant vegetatie hebben ter bescherming.
  • De entree van een huis moet op het zuiden, zuidwesten of zuidoosten gericht zijn.
  • Andere Yin en yang elementen mogen gebruikt worden om evenwicht te creëren. Bomen of bergen en waterpartijen hoeven niet perse van nature aanwezig te zijn, ze mogen ook gecreëerd worden.

Uit deze basis regels wordt duidelijk dat de School of Forms veel waarde aan landschap hecht.  Hiermee onderscheidt ze zich ook van de School of Orientation.  De bergen en rivieren kunnen in de moderne interpretatie gezien worden als respectievelijk gebouwen en wegen.

Belangrijke symbolen zijn de dieren draak en tijger. Deze dieren worden verbeeld door bergen. De bergen verbeelden yang krachten, vooral bergen die scherp afsteken tegen de horizon geven veel gunstige Qi. Land dat weinig reliëf kent, kent ook weinig kracht. Gebergtes, bijvoorbeeld het Kunlun gebergte, komen daarom ook veel voor in casino online real money Chinese poëzie en mythologische verhalen.

Door de fengshui meester wordt vastgesteld of een berg een draak of een tijger is en dan probeert hij de vorm van de berg juist te interpreteren. Er bestaan daarom veel Chinese handleidingen over het lezen van bergen. In sommige handleidingen worden soorten bergtoppen gekoppeld aan de verschillende planeten. Of een berg wel of niet in harmonie is met de omgeving kan op verschillende manieren worden bepaald. Het kan aan de hand van volksverhalen, de 5 elementen, oude tradities, de maankalender en astrologie. Uit het feit dat de draak zo belangrijk is kan men afleiden dat er al vroeg een grote belangstelling voor het animisme bestond. Draken spelen in de feng shui dus een grote symbolische rol. Nu feng shui zoveel gepraktiseerd word worden bergen ook bijvoorbeeld draak zijn kop genoemd en vanuit een andere hoek draak zijn rug genoemd. Daarom vind je de draak ook terug in veel plaatsnamen in China.

Naast de landschappelijke factoren zoals hierboven beschreven wordt ook gebruik gemaakt van een breed scala aan zeer gedetailleerde, complexe formules betreffende specifieke configuraties van bergen en rivieren.

Plaats een reactie


5 − two =