2.9 Feng Shui school of Orientations


30 April 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

Onder de invloed van Zhu Xi’s school van metafysica kwam een 2e school op. Hierbij werd meer waarde gehecht aan de Bagua, heavenly stems and earthly branches en de constellaties waardoor het kompas erg belangrijk is. Daarom wordt ook de naam kompasschool wel gebruikt. Richtingen worden vastgesteld met behulp van kompassen. De Luopan is een soort chinees kompas dat gebruikt wordt. De School of Orientations is vooral begaan met kosmologische verbanden en ook speelt de  numerologie soms een rol. Deze kosmologie wordt gebruikt om de meest gunstige plaatsen voor bijvoorbeeld graven of woonplaatsen te bepalen. Terwijl de school van de vormen gebaseerd is op subjectieve interpretatie van het landschap en daarom makkelijk uit te voeren is de School of Orientations gebaseerd op machinale toepassingen van de principes en dat is erg moeilijk door en het grote repertoire aan mogelijkheden waar rekening mee moet worden gehouden en waardoor uitzonderingen kunnen optreden.

De basis principes zijn:

  • Volgens de natuurwetten zijn hemel en aarde weerspiegelingen van elkaar. Om een harmonieus en voorspoedig leven te leiden moet de woonomgeving passen in de kosmologische processen, dus de beweging van maan en zon. De verhouding tussen Yin en Yang en tussen de 5 elementen moet ook kloppen.
  • Door het kopiëren van het patroon van een grotere kosmos zal men de voorspoed brengende kracht van de kosmos ervaren.
  • Zorgen voor een bescherming aan de zuidkant, tevens de richting waarop deuren en openingen gericht moeten zijn.
  • Alles wat door mensen of de natuur is gecreëerd moet in overeenstemming zijn met de symbolische betekenis ervan.
  • De Bagua, de symboliek van ieder trigram en het numerieke symbool moeten in achting worden genomen.
  • Het geheel van planeten, sterren, bergen, elementen etc. moet zoals aangegeven op het fengshui kompas met elkaar in overeenstemming zijn en conflicten hiertussen moeten gemeden worden.

Het tweede klassieke systeem is de San yuan en dit is de Flying Star methode. Bij dit systeem veranderen de gegevens met de tijd. Dit systeem wordt vooral gebruikt bij het vaststellen of een ruimte in een gebouw of een deel van een gebied gunstig of ongunstig is, vooral met betrekking tot de gezondheid en de welvaart. Er is nog een 3e klassiek systeem, de Bazai-methode maar deze laat ik buiten beschouwing. Bij een raadpleging van feng shui zal een van de systemen of een combinatie van beide gebruikt worden. De kompasmethode is afhankelijk van de personen. Daarom zijn de richtlijnen van de vormen school geschikter voor oriëntering en inrichting van gebouwen voor grote organisaties en stedelijke gebieden, omdat het succes hier minder van 1 persoon afhangt.

Tot op zekere hoogte heeft de geografie bepaalt welke school waar wordt aangehangen. Aangezien de school van de vormen beter in een bergachtig landschap past zoals die in de zuiden en westen van China voorkomt, en de School van Orientations beter bij vlakke landschappen past. Tegenwoordig kiezen de meeste fengshui specialisten gewoon zelf een school en zijn ze zich meestal niet bewust van het feit dat er 2 scholen bestaan.

Plaats een reactie


+ 3 = twelve