3 x 3 = 9


15 November 2011 door Miranda van Gaalen

Drie maal drie is negen,

Ieder zingt zijn eigen lied,

Drie maal drie is negen,

Philamonk zingt haar lied.

Dit kinderlied waarvan de herkomst onduidelijk is maar de herkenning groot daagt mensen uit uitdrukking te geven aan de invulling van hun leven. Die vier zinnen, in al hun eenvoud, geven aan dat elk individu een eigen lied kent, een toon waarop gedachten en gevoelens geuit worden. Het beschrijft de unieke wijze waarop elk mens gestalte geeft aan zijn manier van leven, denken en voelen. Dit eigen lied maakt een ieder uniek, ook als het gekozen lied overeenkomt met de voorkeur van anderen. Een lied dat vreugde oproept bij velen onderstreept de gedeelde vreugde maar wordt persoonlijk getint door de speciale herinneringen en associaties die hieraan ten grondslag liggen en de gemoedstoestand van het individu op het moment dat het lied ten gehore wordt gebracht. Deze overeenkomsten gekleurd door persoonlijke ervaringen maken het mogelijk verschillende stromingen te onderscheiden, tenminste 3 x 3 = 9 variaties met elk bepaalde kwaliteiten en kenmerken. De wiskundige som kan ook grafisch worden weergegeven in een schema, zoals dat bij het spel boter kaas en eieren en het magische vierkant gebruikt wordt.

U kunt geen reactie meer plaatsen.