Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

De belangstelling voor de Chinese filosofie is groot in het westen. Immers, feng shui komt van ver waardoor het voor sommige mensen iets magisch krijgt. Het onbekende en niet direct verklaarbare heeft mensen altijd geïntrigeerd. Maar hoe nieuw en anders is feng shui voor het westen? Er zijn namelijk verrassende overeenkomsten tussen de basisprincipes van feng shui en vroege tradities. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat de Egyptische graven en tempels gebouwd zijn volgens speciale kosmologische patronen. Het meegeven van de juiste offers was van belang voor zowel de dode als de nabestaanden. Ook de eerste uitingen van feng shui waren in de vorm van graf waarzeggerij. Er vond plaatsbepaling aan de hand van windrichtingen plaats om voorspoed te garanderen voor de nabestaanden.

Het bouwen van Stonehenge is ook gebaseerd op een nauwkeurige plaatsbepaling; immers om te kunnen dienen als primitieve klok. De hunebedden in Noord-Nederland maar ook veel kerken en kathedralen staan van oost naar west gericht, de richting van zonsopgang en zonsondergang,  met de ingang op het zuiden, de richting waar de zon op z’n hoogste punt is. Ook hier is plaatsbepaling aan de hand van windrichtingen belangrijk geweest.

Een ander voorbeeld dat nu vooral in de architectuur gebruikt wordt is ‘genius loci’. Met dit begrip dat afstamt uit de oudheid werd de beschermende geest van een bepaald gebied bedoeld. Vandaag de dag bedoelt men meestal kenmerken  van een locatie of een unieke plaatsgebonden atmosfeer.  In het katholicisme zijn richtlijnen te vinden waar religieuze voorwerpen moeten worden neergezet, eigenlijk ook plaatsbepaling.

Wetenschappelijke overeenkomsten zijn er ook in het Westen. Er bestaan tradities en denkwijzen op metafysisch en fysiek vlak die in combinatie met feng shui beoefend kunnen worden en hieraan gerelateerd zijn. In het westen bestaan theorieën over aardstralen en lijnen en niet meetbare natuurkrachten. Een traditie hieraan verbonden is bijvoorbeeld het wichelroedelopen. Een ander voorbeeld zijn magnetische en elektrostatische velden. In het westen worden kompassen gebruikt om magnetische velden te ontdekken. Ook in deze Chinese filosofie worden kompassen gebruikt bij het zoeken naar energievelden. Bij sommige vormen van Feng shui worden er cyclische voorspellingen gedaan die met de tijd veranderen aan de hand van het geboortejaar wat kan duiden op een verband met de gravitatieconfiguratie van ons zonnestelsel. De zogenaamde gravitatie velden of magneetvelden spelen namelijk een rol in de getijdenbewegingen.

In Nederland hebben onderzoekers ontdekt dat alle oude binnensteden geheel voldoen aan de uitgangspunten van nine star ki, een vorm van feng shui gebaseerd op zeer complexe astrologie. Volgens mevrouw A. de Groot is de manier waarop beoefenaars van de gildeberoepen vroeger te werk gingen eigenlijk ook feng shui omdat zij in hun werk ook vaak op de intuïtie vertrouwden.

Zijn dit voorbeelden van vroege fengshui toepassingen? Of bewijzen deze voorbeelden dat feng shui slechts een basis is en dat ook het westen deze kende maar dan met een andere benaming en op een andere manier ontwikkelt?. Misschien duidt het feit dat feng shui overal in kan worden herkend er op dat het niet iets nieuws is maar een basis die wij ook in het westen hadden maar waar wij van zijn afgeweken en die we nu weer terugvinden.

Plaats een reactie


− 3 = six