5.1 Feng Shui in de toekomst in China


12 June 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

Op de vraag hoe het gebruik van feng shui zich zal ontwikkelen in China is geen eenduidig antwoord te geven, maar we kunnen wel een toekomstverwachting opstellen. Welke verschillen zullen er zijn tussen China en de westerse wereld? Ik heb deze vraag voorgelegd aan onder andere Sarah Chen.

‘’Ik denk dat in Azië Feng Shui gewoon zal blijven bestaan zoals het al honderden jaren bestaat. De afgelopen 50 jaren hebben laten zien dat een verandering in zowel economie, als ook in de omgang tussen mensen, weinig heeft uitgemaakt. Feng Shui lijkt niet te worden beïnvloedt door veranderende sociale omstandigheden, of door rijkdom etc. Zoals eerder al aangegeven, mensen worden hier als kleine kinderen al met Feng Shui geconfronteerd, en als ze ouder worden gebruiken ze het in meerdere of minder mate. Of het in Nederland meer zal worden gebruikt vraag ik me af. Wel zullen uiteraard meer mensen er van af weten, omdat er meer en meer gereisd wordt, en omdat er meer en meer informatie beschikbaar is via de sociale media.’’

Mijn eigen visie op de verwachte ontwikkelingen luidt als volgt:

In China zullen periodes van minder en meer individuele vrijheid elkaar afwisselen, afhankelijk van gebeurtenissen in het eigen land of in het buitenland. Zodra de Chinese regering zich in het nauw gedreven zal voelen – of ergens een bedreiging zal zien – zullen de vrijheden ingeperkt worden en de regels strikter worden. Door economische vooruitgang wordt het land steeds welvarender. Meer welvaart voor de bevolking betekent een grotere toegang tot andere delen van het land en de wereld om hen heen. Mensen kopen televisies, computers en communicatie apparatuur, en komen in contact met nabijgelegen provincies, met buurlanden en met de rest van de wereld. Doordat mensen zich multimedia kunnen veroorloven groeit de uitwisseling van informatie sterk. Levenswijzen en culturele uitingen waaronder ook feng shui zullen zich verspreiden binnen China. Door de toegenomen welvaart kunnen meer mensen het zich permitteren zich in de feng shui leer te verdiepen.

Economische kracht gaat gepaard met overdracht van ideeën en levenswijzen. In China is de bevolking zich uiterst bewust van haar eigen historie en haar eigen culturele en historische rijkdom. Chinese culturele waarden zullen verspreid worden. Meer kunst, meer historie (Voorbeeld: exposities in het Drents museum)  en meer culturele waarden zullen door uitwisseling hun weg naar de wereld gaan vinden.  Sterker, de Chinese industrie zal steeds vaker haar producten met  een eigentijdse benadering gaan voortbrengen, zoals Europa en Amerika dat ook deden.

Welvaart , in eerste instantie in de steden, leidt tot een groter zelfbewustzijn, maar ook tot een behoefte aan zingeving. Feng shui zal daarin zeker een rol spelen, onzeker en onduidelijk  is in welke mate.

Plaats een reactie


− four = 2