5.3 De rol van de economsiche globalisering


12 June 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

De economische globalisering betreft vooral de toename van contacten tussen verschillende landen met een zakelijk doel. De contacten zijn allang niet meer alleen van zakelijke aard, ze gaan gepaard met een overvloedige uitwisseling van culturele waarden. De globalisering laat de landsgrenzen vervagen en de wereld wordt kleiner. Een land met een cultuur als exclusieve eenheid zal in de toekomst niet meer kunnen bestaan.

Met de opkomst van de Chinese economie groeit ook de uitwisseling van culturele aspecten. Toen rond 1980 China zich op economische gebied open ging stellen voor de wereld trokken westerse zakenlieden met hoog gespannen verwachtingen massaal naar Azië. Zo’n 20 jaar later is de Chinese economie zo ver ontwikkeld dat de Chinezen ook in het westen kansen zien liggen. Een omgekeerd proces is opgang gekomen.

Met name sinds de toetreding van China tot de Wereld Handelsorganisatie is het voor Chinese bedrijven makkelijker geworden om ook buiten hun land op zoek te gaan naar nieuwe afzetmarkten. Doordat China economisch sterker wordt breidt ook de invloed van China op cultureel gebied zich uit. Het bewijs hiervoor is te zien bij Amerika. Amerika is economisch sterk en ons leven wordt sterk beïnvloedt door de Amerikaanse cultuur. We kijken Amerikaanse films, luisteren Amerikaanse muziek, eten bij Amerikaanse fastfoodketens en kijken op tegen de Amerikanen. Hoewel dit laatste de afgelopen jaren, juist door globalisering aan het afnemen is. China zal onvermijdelijk een grotere culturele invloed krijgen. Zoals Amerika maar ook Europa dat heeft gedaan zal de Chinese industrie steeds vaker haar producten met eigentijdse benadering gaan voortbrengen.

Ook in Nederland beperkt onze kennis van China zich al lang niet meer tot lekker eten. In de gezondheidszorg worden  de traditionele Chinese technieken in de geneeskunde, waaronder bijvoorbeeld acupunctuur, steeds meer toegelaten en toegepast. Daarnaast komen er steeds meer mogelijkheden om Chinese meditatie technieken als yoga of reiki te beoefenen in Nederland. En groeit de bekendheid van de Chinese geschiedenis door bijvoorbeeld tentoonstellingen en exposities in het Drents museum. De Oosterse filosofieën, niet alleen feng shui maar ook het boeddhisme worden hierdoor steeds bekender.

De versnelling van gegevens uitwisseling zorgt ervoor dat mensen ook meer te kiezen hebben uit het groter groeiende aanbod van culturen en levenswijzen. Men is niet meer veroordeeld tot 1 gedachte maar kan een eigen idee vormen gebaseerd op alle beschikbare informatie.

Deze informatie uitwisseling wordt versterkt door de nieuwe media zoals internet. Ook via het onderwijs, Chinese studenten die een Westerse hoge school of universiteit bezoeken, worden ideeën gedeeld en verspreidt.

Plaats een reactie


eight − 8 =