Boter Kaas en Eieren


25 December 2012 door Miranda van Gaalen

Boter, kaas en eieren, is het bekende spel dat eenvoudig gespeeld wordt door het tekenen van vier lijnen; twee verticaal en twee horizontaal en dit levert negen niet gekaderde vakken op, waarbinnen kruisjes en rondjes om de beurt met elkaar strijden om het behalen van een verbinding; horizontaal, verticaal of diagonaal. Het bereiken van een onderlinge connectie is het doel. Dit streven naar verband is natuurlijk bepaald omdat alles in verhouding staat tot elkaar. Kennis wordt verkregen door het leggen van verbanden omdat een plaatje altijd uit meerdere puzzelstukjes bestaat en een deel nooit inzicht in het geheel kan opleveren. Diepgaande studie van enkelvoudige onderwerpen moet gecombineerd worden met vergaande kennis van, op het eerste gezicht wellicht niet relevante, onderwerpen op uiteenlopende vakgebieden. Het is dit grensoverschrijdende inzicht dat oplossingen kan bieden voor vraagstukken die anders niet beantwoord worden.

Plaats een reactie


+ one = 6