1.1 De oorsprong van Feng Shui


5 April 2012 door Miranda van Gaalen

Met dank aan mevrouw Y. de Jonge die een profielwerkstuk over Feng Shui heeft geschreven:

Feng shui is een zeer brede leer met als uitgangspunt dat het welzijn van de mens bevordert wordt door evenwicht en harmonie in het leven. Feit is dat de principes van feng shui al eeuwen lang in Azië bestaan. Maar hoe hebben deze principes kunnen uitgroeien tot de complete filosofie zoals we die nu kennen?

De eerste aanwijzingen naar toepassingen van feng shui dateren uit de periode 6000 v.Chr. Het hangt er vanaf welke toepassingen men tot feng shui rekent, namelijk hoe verder terug in de tijd hoe meer feng shui samenvalt met algemene kosmologie. Hoewel de termen Yin en Yang, Dili (aarde en geografie), Zhangbu, Xiangzhai en Kanyu (hemel en aarde) al wel in de vroegste literatuur voorkomen werd de term ‘’feng shui ‘’ pas gebruikt gedurende de Song-dynastie (960-1279 n.Chr.) in China.

Tot de vroege 20e eeuw waren gegevens over de Xia-dynastie (2070-1600 v.Chr.) en de Shang-dynastie (1600-1050 v.Chr.) alleen bekend uit historische documenten afkomstig uit de Zhou-dynastie (1050-256 v.Chr.). De vondst van ongeveer 150.000 orakelbotten en schildpadschilden gedateerd rond het jaar 2000 v.Chr. bracht hier verandering in. In de 150.000 botten en de schilden zijn karakters gekrast en gebrand. Deze artefacten werden gebruikt door toekomstvoorspellers. Deze vondst behoort tot het eerste schriftelijke bewijs. Uit de geschriften blijkt o.a. dat keizer Shang tijdens de Shang-dynastie veel communiceerde op spirituele wijze. Tot verdere bronnen behoren ‘’The Book of Documents’’, ‘’The Book of Changes’’ (ook wel ‘’Yi jing’’ of ‘’I Tjing’’ genoemd) [1], ‘’The Book of Songs’’ en vele archeologische opgravingen.

De Xia-dynastie is nog niet zo lang geleden naar voren gekomen door archeologische opgravingen. Uit de Shang-dynastie zijn vooral bronzen beelden overgebleven en uit de Zhou-dynastie zijn de meeste historische documenten bewaard gebleven. Uit deze bronnen heeft men kunnen opmaken dat de Chinese beschaving tijdens deze periodes al zeer geavanceerd was. De beschaving kende een sterke vorm van zowel gelaagdheid als van autocratie. In deze jaren zijn de basiskenmerken van de Chinese samenleving gelegd. Zeker is dat vormen van divination (toekomstvoorspelling), die eigenlijk veel gemeen hadden met feng shui, van grote betekenis waren in de samenleving van toen. Divination en sjamanistische rituelen werden toegepast in de landbouw, bij het regeren van het land, bij militaire acties, in de architectuur en bij het voorkomen van rampen en ongeluk.

U kunt geen reactie meer plaatsen.