Feng Shui en de door de mens gemaakte gebouwen


17 November 2011 door Miranda van Gaalen

Het is de mens die gebouwen ontwerpt, vormgeeft en realiseert. Het is de mens die hier gebruik van maakt. Alle gebouwen hebben een maatschappelijke functie; ongeacht of het volkshuisvesting, economische, onderwijs, culturele, overheid of openbare instellingen en ruimtes betreft. De samenleving is er bij gebaat dat de functie optimaal vervuld wordt. Onleefbare wijken, leegstand en ongebruikte openbare ruimtes verlagen het aanzien, dragen bij aan verval en zijn ongunstig voor de mens en nadelig voor de economie. De wijze waarop wordt gebouwd; locatie ten opzichte van de infrastructuur, oriƫntatie en vormgeving, heeft invloed op de uiteindelijke kwaliteit van het gerealiseerde project. Het is moeilijk, maar niet onmogelijk dit later te verbeteren. Eenvoudiger is het om bij aanvang rekening te houden met een aantal randvoorwaarden zodat het project succesvol afgerond kan worden.

Omdat Feng Shui zich bezighoudt met het creƫren van evenwicht in de leefomgeving van de mens kunnen hiermee de randvoorwaarden vastgesteld worden die een positieve invloed tussen mens, gebouw en omgeving bewerkstelligen. Wanneer een omgeving verandert; voormalige weilanden waarin een woonwijk verrijst, oude laagbouw die vervangen wordt door hoogbouw, gewijzigde bestemmingsplannen, heeft dit effect op de naburige reeds bestaande gebouwen. Een locatie die in het verleden geen problemen kende kan door het veranderende aangezicht ineens op problemen stuiten. Dit betekent dat aanpassingen noodzakelijk kunnen zijn om de positieve omgeving te behouden. Daarnaast kan een gebouw jarenlang positief fungeren maar kan het na het verstrijken van een aantal decennia toch in verval raken en zijn positieve invloed verliezen. Met het verstrijken van tijd veranderen situaties.

Kennis van Feng Shui geeft informatie over de kwaliteit van de gebouwen. Feng Shui toepassen betekent het verbeteren van externe omgeving, externe lay-out van het terrein, de indeling van de ruimtelijke plattegrond en het gebruik van de verschillende ruimtes om de beste kwaliteit te garanderen. Feng Shui kan goed gecombineerd worden met moderne technieken voor duurzaam bouwen.

Plaats een reactie


− five = 0