Chinese Astrologie –
Traditionele astronomie
Tienduizend jaar kalender

Westerse Astrologie –
Positie zon, maan en planeten
tijdens geboorte

Bazi is Chinese Astrologie

Persoonlijkheidstest

Oosterse wijsheid

Bazi is dé persoonlijkheidstest voor het aannemen van nieuw personeel. De Chinese Astrologie van Bazi dateert uit de Han-Dynastie (206 v.Chr.-220 n.Chr.). Het is in de loop der eeuwen verder ontwikkeld tot het huidige systeem tijdens de Song-Dynastie (960-1279) door Xú Zi Píng. In het westen volgde na de introductie van Feng Shui in de jaren 80, Bazi aan het begin van deze eeuw. De populariteit van Bazi neemt in Europa, Rusland en Australië nog elke dag toe. Landen als China, Japan, Zuid-Korea, Maleisië en Singapore doen het economisch goed. Juist in Azië wordt naast toegepaste Feng Shui op de werkvloer, Bazi door werkgevers als persoonlijkheidstest gebruikt.

Chinese Astrologie is haar tijd ver vooruit. Vroeger al en nu weer. Het is de tijdgeest die haar populariteit bepaalt. Astrologie, zowel de westerse als de oosterse, is in trek. Ondanks stigmatisering lezen we als de kans zich voordoet onze horoscoop. Leuk voor mezelf, maar wel thuis, wordt er hier gedacht, want als serieus middel inzetten op het werk is het taboe. Doen we het toch dan geven we er een andere naam aan, wordt er gedeclareerd onder ‘trajectbegeleiding’ of ‘trajectanalyse’. Soms helpt dat, anderen voor de gek houden, maar daarmee doen we onszelf tekort. In tegenstelling tot Azië waar Bazi, net als Feng Shui, op grote schaal wordt gebruikt. Als de medewerkers tevreden zijn en op de juiste plek zitten wordt er beter gepresteerd, is daar de gedachte. Waarom ontkennen waar waarheid in schuilt?

Laten we besluiten om Chinese astrologie in te zetten als hulpmiddel op de plek waar persoonlijkheidskennis het meest gewenst is, namelijk op het werk. We brengen buitenshuis de meeste tijd door op de werkplek. Daar werken we samen met collega’s die we erbij hebben gekregen, want de functieomschrijving was vooraf duidelijk, maar met wie we gaan samenwerken blijkt later. Hoe soepeler die samenwerking verloopt, hoe beter het voor ons is en voor het bedrijf. De Bazi persoonlijkheidstest genereert een individuele karakterkaart en levensloop. Deze kan worden afgestemd op die van collega’s. Het grote voordeel van karakterkaarten is dat je de persoonlijkheid vooraf toetst in plaats van achteraf.

De mens maakt het verschil

Wanneer een bedrijf of school in kaart heeft gebracht welk type persoon de organisatie nodig heeft, begint de zoektocht naar de meest geschikte kandidaat voor de functie of opleidingsplek. De sollicitatiebrieven en C.V.’s worden beoordeeld op opleiding, ervaring en motivatie, waarna een selectie wordt gemaakt van potentiële kandidaten. De belangrijkste stap, namelijk welke persoonlijkheid de kandidaat bezit wordt hierbij overgeslagen. Deze komt pas in een gesprek of na een test aan de orde. Zodoende kan het bedrijf of de school de perfecte kandidaat mislopen.

Met een Bazi persoonlijkheidstest vooraf van potentiële kandidaten, de geboortedatum is tenslotte bekend, worden de meest geschikte persoonlijkheden geselecteerd, voordat beoordeeld wordt op andere vereisten. Karaktereigenschappen zijn aangeboren en een Bazi persoonlijkheidstest toont deze aan.

Er bestaan verschillende populaire tests die de persoonlijkheid van de kandidaat beschrijven nadat deze een vragenlijst heeft ingevuld:

 • Big Five
 • MBTI (Myers-Brigss type identification)
 • Model van Belbin
 • 4 Colors (Insight Discovery)
 • Spiral Dynamics (Management Drive)
 • Enneagram (Kernkwaliteiten & Kernkwadranten)
 • Roos van Leary

Hiervan is alleen de eerste wetenschappelijk onderbouwd! Nadeel van een dergelijke vragenlijst invullen is dat het een subjectieve momentopname is. Dezelfde kandidaat zal op een ander moment als gevolg van een veranderde stemming of het denken aan andere voorbeelden over (werk)ervaring, de vragen anders beantwoorden. Dit vertekent het beeld. Een Bazi persoonlijkheidstest wordt verkregen zonder vragenlijst in te vullen en is objectief. Bovendien geeft Bazi precies aan welke persoonlijkheid de kandidaat in de basis bezit.

Het doel is heilig, net als het middel

Voordelen Bazi:

 • Objectief
 • Toetsing vooraf
 • Bespaart tijd en geld
 • Inzicht in persoonlijke ontwikkeling

De Bazi persoonlijkheidstest is objectief omdat de kandidaat onmogelijk de uitkomst kan beïnvloeden. Zelf sturing geven door sociaal wenselijk of instemmend te antwoorden wordt bij voorbaat uitgesloten. De karaktereigenschappen zoals die uit de karakterkaart blijken zijn een gegeven, zelfs als de geboortetijd onbekend is. Het voordeel van de geboortetijd opgeven is dat inzichtelijk wordt wat de carrièremogelijkheden van de kandidaat op de lange termijn zijn.

De Bazi persoonlijkheidstest wordt als toetsing vooraf ingezet, namelijk na ontvangst van de sollicitatiebrieven. Philamonk geeft vervolgens via een rangschikking aan in hoeverre kandidaten aan de persoonlijkheidskenmerken uit de functieomschrijving voldoen. Je kunt dan zowel op basis van de karaktereigenschappen als op opleiding, ervaring en motivatie beoordelen wie er wordt uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek kun je meteen gerichte vragen stellen over de sterke en zwakke karaktereigenschappen, ontdek je of de kandidaat zich hier bewust van is, dus zelfkennis heeft, en kan de kandidaat zijn aangeleerde eigenschappen en persoonlijke ontwikkeling toelichten.

Bazi werkt tijdbesparend omdat voor de kandidaat een vragenlijst invullen (online of op locatie) achterwege kan blijven. Daarnaast is het onnodig om een speciaal software systeem aan te schaffen om de uitkomst in op te slaan en waar training voor nodig is. Philamonk levert een feitelijk verslag dat eenvoudig aan het personeelsdossier kan worden toegevoegd.

Omdat met Bazi naast de karakterkaart ook meteen de levensloop in beeld komt, is direct vast te stellen of de persoon zich in een gunstige levensloopfase bevindt, en dus of diegene in zijn kracht zit, wat een positief effect heeft. Daarnaast is inzichtelijk welke periodes eraan komen. Ideaal om een passend ontwikkelplan op te stellen, opvolgers te vinden of om te weten wie succesvol op een project ingezet kan worden. Bovendien blijkt uit de karakterkaart welke beroepen en bedrijfstakken de kandidaat de persoon beste liggen.

Onderzoek

Aanvullende informatie over de door personeelszaken en organisatieadviesbureaus veelgebruikte vragenlijst persoonlijkheidstests:

 • 1981. Big Five. Ontwikkeld door Costa & McCrae. Gebaseerd op het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden die een bekend persoon beschrijven. Als enige wetenschappelijk onderbouwd.
 • 1944. MBTI. Ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers. Gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung. 4 Schalen en 16 types. True Colors is een verfijnde versie van MBTI en ontwikkeld door Don Lowry. 1978.
 • 1981. Model van Belbin. Gebaseerd op het werk van Meredith Belbin. 9 Teamrollen.
 • 1993. 4 Colors. Insights Discovery. 4 Kleuren, 8 primaire typen, 72 persoonlijkheidstypen. Gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung.
 • 1996. Spiral Dynamics. Management Drives. 8 of 6 kleuren systeem. Gebaseerd op het werk van Dr. Clare W. Graves.
 • 1949. Enneagram. 9 Persoonlijkheidstypen. Verder ontwikkeld door Daniel Ofman tot Kernkwailteiten & Kernkwadranten. 2017.
 • 1957. Roos van Leary. Gebaseerd op o.a. het werk van Timothy Leary.