Kennis van de juiste betekenis in Feng Shui

is cruciaal voor een juiste toepassing!

Begrijpen is weten, weten is begrijpen

Begrippenlijst Feng Shui

Aardetak =
Een van twaalf dieren van de Chinese dierenriem die deel uitmaakt van de twaalfjarige cyclus die zowel gebruikt wordt voor jaar als voor maand, dag en tijdstip.

Feng Shui =
Betekent letterlijk Wind Water, de Chinese leer van harmonie tussen mens en natuur m.b.t. de energie tussen hemel en aarde.

Giftige pijl =
Ongunstige energie afkomstig van twee lijnen die in een rechte hoek op elkaar botsen en zo diagonaal of in elkaars verlengde versneld de ruimte ingeschoten worden.

Gua =
Het persoonlijk levensgetal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, of 9. Bepaald door geslacht en geboortejaar geeft het aan welke richtingen gunstig en welke ongunstig zijn.

Hemelstam =
Een van tien karakters die deel uitmaakt van de tienjarige cyclus en gebruikt wordt in combinatie met de aardetakken, yin en yang en de vijf elementen.

Kardinale richting =
Een van de vier richtingen van de windroos: Noord, Zuid, Oost, of West.

Kijk =
De richting waarin een object kijkt – voorkant.

Kompas =
Meetinstrument voor het meten van richtingen op een schaal van 0 tot 360 graden.

Luo Shu =
Het magische vierkant.

Luo Pan =
Chinees kompas dat in een oogopslag specifieke Feng Shui informatie weergeeft.

Magisch Vierkant =
Luo Shu.

Macro Feng Shui =
Feng Shui van het geheel, het grote plan, op grote schaal, per land/stad/ wijk/gebouw.

Meso Feng Shui =
Feng Shui op verdieping/afdeling niveau.

Micro Feng Shui =
Feng Shui op detail niveau, op kleine schaal, per kamer/ruimte.

Object =
Gebouw, huis.

Oosthuis =
Personen met GUA 1, 3, 4 en 9 behoren hiertoe. In het Oosthuis bevinden zich de gunstige windrichtingen met name in het Oosten.

Philamonk =
Letters die geplaatst in het magische vierkant Lo Shu elk 1 vakje vertegenwoordigen.

Secundaire richtingen =
De richtingen die de kardinale richtingen verder indelen: ZuidWest, NoordWest, NoordOost en ZuidOost.

Sterren =
Getallen van 1 t/m 9.

Westhuis =
Mensen met de GUA 2, 5, 6, 7 en 8 behoren hiertoe. In het Westhuis bevinden zich de gunstige windrichtingen met name in het Westen.

Zit =
de richting waarin een object zit – achterkant.