Met Feng Shui creëert u harmonie!

Balans = Evenwicht = Geluk

Geluk stimuleert & bevordert relaties

Harmonie

De mens, naakt in zijn eerste verschijning heeft behoefte aan voedsel om te kunnen groeien en overleven, aan kleding en een dak boven zijn hoofd om zich te kunnen beschermen tegen de elementen van de natuur. De natuur die de mensheid voedt en waartegen bescherming nodig is levert zelf de grondstoffen hiertoe. Als zodanig zijn mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het universele streven van de mens is harmonie. Omdat de mens zijn oorsprong vindt in de natuur en op elk moment hiervan deel uitmaakt is het streven naar harmonie een streven naar harmonie van mens en natuur.

Energie is alles en alles is energie. De aarde leeft. Het heelal leeft. De mens leeft. De natuur leeft. Alles wat leeft is energie. Energie leeft. Hoe u als mens met de aanwezige energie omgaat is een keuze, al dan niet bewust.

Na uw geboorte kent u het leven totdat de dood dit u ontneemt. De blauwdruk van uw karakter is bepaald op het moment waarop u wordt geboren. Sommige mensen zijn voor het geluk geboren en anderen ploeteren voort. U kunt dit niet veranderen.

Uw karakter wordt vormgegeven in de omgeving waarin u opgroeit. Veel hangt af van de plek waar u geboren wordt, in welk land, binnen welke cultuur en van de mensen die deel uit maken van uw familie en directe omgeving. Zelf speelt u een grote rol in uw eigen ontwikkeling, uw wil te leven, uw wil om gelukkig te zijn en dat geluk te creëren.

De in uw leefomgeving aanwezige energie heeft invloed op uw natuurlijke balans en daarmee op uw gezondheid en welvaart. Als er verstorende energieën werkzaam zijn ondervindt u hiervan hinder. Feng Shui analyse biedt de mogelijkheid om zowel deze energieën in kaart te brengen als het negatieve effect dat zij op u hebben te minimaliseren en het positieve effect te activeren. U kunt hiermee uw leven positief beïnvloeden.