Klanten aantrekken

Omzet verhogen

Relaties verbeteren

Ziekteverzuim & verloop terugdringen

Productiviteit & innovatief denken stimuleren

Communicatie & samenwerking bevorderen

Uw Feng Shui totaal oplossing voor kantoor, winkel & restaurant!

Op ‘t Werk

Op het werk: op kantoor, in winkels, fabrieken, cafés en restaurants kan de huidige situatie verbeterd worden door gebruik te maken van Feng Shui. U kunt ziekteverzuim & verloop terugdringen en productiviteit & innovatief denken stimuleren. U kunt met Feng Shui klanten aantrekken en de omzet verhogen. Op het werk kunt u de communicatie & samenwerking bevorderen. Deze resultaten zijn te behalen door het toepassen van Feng Shui. Philamonk lost knelpunten op en stimuleert groeimogelijkheden.

Uw gehele kantoor, winkel, fabriek, café en restaurant of alleen de niet naar verwachting werkende bedrijfsonderdelen kunnen op Feng Shui worden doorgelicht en vervolgens versterkt worden. Heeft u filialen van uw winkel of restaurant op verschillende locaties of meerdere kantoren en fabrieken dan kan het verschil in bedrijfsresultaat geanalyseerd worden en worden aanbevelingen gedaan die het resultaat positief beïnvloeden. Philamonk biedt u Feng Shui oplossingen op maat.

Feng Shui Locatie

Uw locatie is bepalend voor het succes van uw bedrijf. Hoe uw kantoor, fabriek, winkel, café of restaurant zich verhoudt tot de omgeving: nabije gebouwen, toegangswegen en water is van invloed op uw succes. Een gunstige locatie trekt klanten aan wat de winst positief zal beïnvloeden. Met Feng Shui kunt u op uw huidige locatie de omgeving, beschikbare ruimtes en werkplekken optimaliseren ter bevordering van de balans en het succes van uw onderneming. Hoe het bedrijfspand zich verhoudt tot zijn omgeving zoals nabije gebouwen, toegangswegen en water is van invloed op het succes van de onderneming.

Feng Shui Nieuw

Als u met uw kantoor, fabriek, winkel, café of restaurant gaat verhuizen naar een nieuw pand kan Philamonk u assisteren in het vinden van het meest geschikte pand op de juiste locatie. Bij nieuwbouw kunt u al in de ontwerp fase rekening houden met de voor u toepasselijke Feng Shui. Daarnaast wordt op basis van de plattegrond de ideale bestemming van de beschikbare ruimtes bepaald en de ruimtelijke indeling van één of meerdere werkplekken. Hiermee wordt de kans op zakelijk succes vergroot.

Feng Shui Tijd

Tijd is een bepalende factor in Feng Shui. Het kiezen van het juiste tijdstip voor de officiële opening, beursgang, verhuizing, verbouwing of renovatie van uw kantoor, fabriek, winkel, café of restaurant kan uw succes versterken en onnodige problemen, vertraging en obstakels voorkomen. Philamonk past Klassieke Feng Shui analyse toe op uw plannen, geeft u inzicht in de invloed hiervan en bepaalt voor u de juiste tijd om de succesfactor te benutten.