Klanten Aantrekken

Omzet Verhogen

Relaties Verbeteren

Ziekteverzuim & Verloop Terugdringen

Productiviteit & Innovatief Denken Stimuleren

Communicatie & Samenwerking Bevorderen

De totaaloplossing voor kantoor, winkel & restaurant!

Op ‘t Werk

Op ‘t werk

Op kantoor, in winkels, fabrieken, cafés en restaurants, dus overal op ‘t werk kan de huidige situatie verbeterd worden door gebruik te maken van Feng Shui. Je kunt ziekteverzuim & verloop terugdringen en productiviteit & innovatief denken stimuleren. Je kunt met Feng Shui klanten aantrekken en de omzet verhogen. Op ‘t werk kun je de communicatie & samenwerking bevorderen. Deze resultaten zijn te behalen door het toepassen van Feng Shui. Philamonk lost knelpunten op en stimuleert groeimogelijkheden.

Je gehele kantoor, winkel, fabriek, café en restaurant of alleen de niet naar verwachting werkende bedrijfsonderdelen kunnen op Feng Shui worden doorgelicht en vervolgens versterkt worden. Heb je filialen van je winkel of restaurant op verschillende locaties of meerdere kantoren en fabrieken, dan kan het verschil in bedrijfsresultaat geanalyseerd worden en worden aanbevelingen gedaan die het resultaat positief beïnvloeden. Philamonk biedt je Feng Shui oplossingen op maat.

Locatie

Jouw locatie is bepalend voor het succes van je bedrijf. Hoe je kantoor, fabriek, winkel, café of restaurant zich verhoudt tot de omgeving: nabije gebouwen, toegangswegen en water is van invloed op je succes. Een gunstige locatie trekt klanten aan wat de winst positief zal beïnvloeden. Hoe het bedrijfspand zich verhoudt tot zijn omgeving zoals nabije gebouwen, toegangswegen en water is van invloed op het succes van de onderneming. Met Feng Shui kun je op je huidige locatie de omgeving, beschikbare ruimtes en werkplekken optimaliseren ter bevordering van de balans en jouw succes .

Verhuizen of nieuwbouw

Als je met je kantoor, fabriek, winkel, café of restaurant gaat verhuizen naar een nieuw pand kan Philamonk je assisteren in het vinden van het meest geschikte pand op de juiste locatie. Bij nieuwbouw kun je al in de ontwerpfase rekening houden met de voor je toepasselijke Feng Shui. Daarnaast wordt op basis van de plattegrond de ideale bestemming van de beschikbare ruimtes bepaald en de ruimtelijke indeling van één of meerdere werkplekken. Hiermee wordt de kans op zakelijk succes vergroot.

Tijd

Tijd is een bepalende factor in Feng Shui. Het kiezen van het juiste tijdstip voor de officiële opening, beursgang, verhuizing, verbouwing of renovatie van uw kantoor, fabriek, winkel, café of restaurant kan je succes versterken en onnodige problemen, vertraging en obstakels voorkomen. Philamonk past Klassieke Feng Shui analyse toe op je plannen, geeft je inzicht in de invloed hiervan en bepaalt voor jou de juiste tijd om de succesfactor te benutten.