“The most precious material

in the world we have today is

space.”

Michele de Lucchi

Feng Shui gerealiseerde projecten zijn de toekomst!

Projecten

Projecten voor volkshuisvesting en bedrijventerreinen bepalen het toekomstige straatbeeld van Nederland. De uitdaging is om met beschikbare middelen een omgeving te creƫren die bijdraagt aan leefbaarheid, welzijn en voorspoed. Overheid, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars kunnen bijdragen aan een harmonieuze leefomgeving van toekomstige bewoners en gebruikers als Feng Shui wordt toegepast op:

  • Aanleg infrastructuur: wegen, water en groenvoorzieningen.
  • Vormgeving en ruimtelijke indeling van objecten.
  • Locatie van objecten ten opzichte van elkaar en de infrastructuur.

Projecten realiseren door rekening te houden met Feng Shui voorkomt leegstand, verloop en gezondheidsproblemen en bevordert woongenot, economie, leefbaarheid en welvaart. Philamonk werkt op uw verzoek samen met uw planners en architecten om de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen een evenwichtig en succesvol project gerealiseerd kan worden.