“The most precious material

in the world we have today is

space.”

Michele de Lucchi

Feng Shui gerealiseerde projecten zijn de toekomst!

Stedenbouw

Stedenbouw bepaalt het toekomstige straatbeeld van Nederland. De uitdaging is om met beschikbare middelen een omgeving te creëren die bijdraagt aan leefbaarheid, welzijn en voorspoed. Overheid, woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars kunnen bijdragen aan een harmonieuze leefomgeving van toekomstige bewoners en gebruikers als Feng Shui wordt toegepast op:

  • Aanleg infrastructuur: wegen, water en groenvoorzieningen.
  • Vormgeving en ruimtelijke indeling van objecten.
  • Locatie van objecten ten opzichte van elkaar en de infrastructuur.

Stedenbouw realiseren door rekening te houden met Feng Shui voorkomt leegstand, verloop en gezondheidsproblemen en bevordert woongenot, economie, leefbaarheid en welvaart. Philamonk werkt op jouw verzoek samen met je planners en architecten om de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen een evenwichtig en succesvol stedenbouwproject gerealiseerd kan worden.