70% Van Feng Shui hangt af van externe factoren

Slechts 30% van Feng Shui wordt binnenhuis bepaald

Feng Shui bepaalt 1/3 van uw leven

Feng Shui = een helend huis creëren

Feng Shui = Qi verzamelen

Feng Shui = realistisch blijven

Feng Shui bevordert uw huiselijk geluk!

Thuis

Philamonk komt bij je thuis. Op locatie worden Luo Pan metingen verricht en wordt de Qi stroom beoordeeld. Er wordt met jou en je gezin of huisgenoten rekening gehouden bij het vaststellen van de optimale indeling van ruimtes en aangegeven wat de verbetermogelijkheden per ruimte zijn. Door het Feng Shui advies toe te passen verbetert je leefgenot thuis, omdat knelpunten worden opgeheven. Je kunt je carrièremogelijkheden vergroten, de onderlinge harmonie bevorderen, ieders gezondheid verbeteren en het concentratievermogen en rust stimuleren. Dit draagt bij aan je huiselijk geluk en vergroot je welvaart.

In elke ruimte stroomt energie. Iedereen reageert hier verschillend op. Tijd heeft invloed op de kwaliteit van de aanwezige energie. Feng Shui is een effectieve keuze om je leven positief te beïnvloeden.Bij de Feng Shui analyse van je huis wordt bepaald hoe je gebruik kunt maken van de positieve energieën en hoe de kracht van de ongunstige energieën verminderd kan worden.

Met toegepast Feng Shui advies wordt een omgeving geschapen waarin ruimte is voor innerlijke rust, geluk, gezondheid en het leven in harmonie met de natuur en het universum. Een gezond lichaam en gezonde geest leiden tot helder denken en hierdoor kunnen de mogelijkheden en kansen die het leven biedt optimaal benut worden. Feng Shui thuis toegepast bevordert je welzijn.

Philamonk analyseert je huis volledig op de volgende drie punten: omgeving, gebouw en bewoners. Als de gunstige energie in uw omgeving gebruikt wordt, is er sprake van positieve Feng Shui en hier pluk je de vruchten van. Een eerste Feng Shui vereiste is een gunstig landschap. De nabije omgeving buiten bepaalt 70% van de algehele Feng Shui en de inrichting binnen vertegenwoordigt slechts 30%.

Door het toepassen van Feng Shui thuis kan een harmonieuze omgeving gecreëerd worden die je stimuleert het beste uit je leven te halen. Volgens de Chinese filosofie van de Drie-Eenheid van Geluk kan het Hemels Geluk: jouw lotsbestemming, niet veranderd worden. Het Menselijk Geluk is afhankelijk van de verantwoordelijkheid die je voor je gedrag neemt. Echter, het Aards Geluk: de harmonie in je leven, kun je met Feng Shui in jouw voordeel beïnvloeden door het invoeren van veranderingen thuis.