70% Van Feng Shui hangt af van externe factoren

Slechts 30% van Feng Shui wordt binnenhuis bepaald

Feng Shui bepaalt 1/3 van uw leven

Feng Shui = een helend huis creëren

Feng Shui = Qi verzamelen

Feng Shui = realistisch blijven

Feng Shui bevordert uw huiselijk geluk!

Thuis

Philamonk geeft Feng Shui advies over hoe u de kwaliteit van uw huis kunt verbeteren zodat u goed slaapt en uw huiselijk geluk bevorderd wordt. Alle aspecten van u en uw huis worden geanalyseerd en er worden aanbevelingen gedaan om harmonie te creëren ter bevordering van uw gezondheid en uw welvaart. Eventuele knelpunten worden opgelost en groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van familieleden worden gestimuleerd.

In elke ruimte stroomt energie. Iedereen reageert hier verschillend op. Tijd heeft invloed op de kwaliteit van de aanwezige energie. Feng Shui is een effectieve keuze om uw leven positief te beïnvloeden.Bij de Feng Shui analyse van uw huis wordt bepaald hoe u gebruik kunt maken van de positieve energieën en hoe de kracht van de ongunstige energieën verminderd kan worden.

Met toegepast Feng Shui advies wordt een omgeving geschapen waarin ruimte is voor innerlijke rust, geluk, gezondheid en het leven in harmonie met de natuur en het universum. Een gezond lichaam en gezonde geest leiden tot helder denken en hierdoor kunnen de mogelijkheden en kansen die het leven biedt optimaal benut worden. Feng Shui toegepast in huis bevordert uw huiselijk geluk.

Philamonk analyseert uw huis volledig op de volgende drie punten: omgeving, gebouw en bewoners. Als de gunstige energie in uw omgeving gebruikt wordt, is er sprake van positieve Feng Shui en hier plukt u de vruchten van. Een eerste Feng Shui vereiste is een gunstig landschap. De nabije omgeving buiten bepaalt 70% van de algehele Feng Shui en de inrichting binnen vertegenwoordigt slechts 30%.

Door het toepassen van Feng Shui kan een harmonieuze omgeving gecreëerd worden die u stimuleert het beste uit uw leven te halen. Volgens de Chinese filosofie van de Drie-Eenheid van Geluk kan het Hemels Geluk: uw lotsbestemming, niet veranderd worden. Het Menselijk Geluk is afhankelijk van de verantwoordelijkheid die u voor uw gedrag neemt. Echter, het Aards Geluk: de harmonie in uw leven, kunt u met Feng Shui in uw voordeel beïnvloeden door het invoeren van veranderingen thuis.