Feng Shui = Gunstige energie versterken en ongunstige afwenden

Feng Shui = Goed voor uw welzijn

Wind verspreidt en Water verzamelt energie

Wind & Water

Feng Shui betekent letterlijk Wind & Water. Het is een eeuwenoude Chinese leer die de leefomgeving optimaliseert. Zij heeft raakvlakken heeft met de wiskunde, natuurkunde, astronomie en aardrijkskunde.

Geleerden in het oude China observeerden de natuurverschijnselen en de invloed die de mens hiervan ondervond gedurende duizenden jaren. Zij kwamen tot de conclusie dat niet alleen het menselijk handelen van invloed is op uw welzijn maar dat ook de oerkrachten van de natuur een rol spelen. Deze krachten die bestaan uit energie zijn bovendien aan cyclische veranderingen onderhevig. Uit deze  observaties werden formules ontwikkeld die ook in onze tijd toepasbaar zijn.

De plattegrond van uw huis en de beschikbare ruimte vormen de leidraad voor de inrichting van uw huis waarbij smaak, functionaliteit en praktische overwegingen een rol spelen. Houdt u hierbij ook rekening met de Feng Shui principes dan schept u zelf voor u en uw familieleden een harmonieuze omgeving.

De vorm van het landschap waarin uw woning of werkplek zich bevindt en aanwezige objecten in de directe omgeving hebben invloed op uw welzijn. Een omgeving vormgegeven naar de regels van Feng Shui creëert innerlijke rust, geluk, gezondheid en het leven in harmonie met de natuur en het universum.

Het doel van het toepassen van Feng Shui is gunstige energie te versterken en ongunstige energie af te wenden of the neutraliseren. Het is mogelijk energie te beheersen, te bevorderen en te benutten voor uw welzijn. De energiestroom kan beïnvloed worden door menselijk ingrijpen of door natuurlijke barrieres.

Een gezond lichaam en gezonde geest leidt tot helder denken. Correct toegepaste Feng Shui lost geblokkeerde energieën en hindernissen op en ondersteunt uw handelingen direct. Het motiveert, schept harmonie en stelt u in staat bewuster te leven.