De dag is gekomen dat ik op zoek ga naar het appartement van mijjn dromen dat volledig voldoet aan mijn behoefte en dit is het begin van het bezoeken van veelbelovende locaties. Ik kom er snel achter dat het vinden van een appartement dat aan alle Feng Shui voorschriften beantwoord, niet eenvoudig is. Mijn wens harmonie en welzijn thuis te combineren met de beperkingen van het stadse leven; dichtbevolkt en luidruchtig, is een uitdaging.

Een eerste Feng Shui vereiste is een gunstig landschap. De nabije omgeving buiten bepaalt 70% van de algehele Feng Shui en de inrichting binnen vertegenwoordigt slechts 30%. In de leer van Feng Shui maakt het appartement deel uit van het gehele gebouw, zoals een kamer deel uitmaakt van een huis.

Om het landschap van een appartement te bepalen, neem ik alles in de onmiddellijke nabijheid van het gebouw in ogenschouw: de straten, de loop van het water, spoorwegen, naburige gebouwen, parkeerplaatsen, het plein, het park en de groenvoorziening, bomen, bedrijfspanden, winkels en kantoren, de school, de kerk, het ziekenhuis, begraafplaatsen, elektriciteitskabels, een brug…

Ideale Feng Shui vereist de aanwezigheid van de “vier dieren” rondom het gebouw. In het oude China werden deze vier dieren voorgesteld door de bergen en heuvels rondom het keizerlijk paleis. In een grote moderne stad worden deze gevormd door de omliggende gebouwen. De vier dieren zijn:

 • De SCHILDPAD, hij bevindt zich achter het gebouw.
 • De DRAAK, hij beweegt zich links van het gebouw.
 • De TIJGER, zij loopt rechts van het gebouw.
 • De FENIKS, zij zit voor het gebouw.
 •  
  Het Schildpad staat voor ruggesteun en biedt bescherming aan het gebouw. De Draak aan de linkerzijde is bij voorkeur hoger en loopt langer door dan de Tijger. De Draak vertegenwoordigt mannelijkheid, zaken, geld en innovatie. De Tijger rechts, kleiner en minder lang dan de Draak, symboliseert vrouwelijkheid, autoriteit en kracht. Tot slot, de Feniks voor, geeft een vrij uitzicht. Het staat voor roem en geluk en assisteert de bewoners bij hun toekomstige ontwikkeling.

  Wanneer de vier dieren niet aanwezig zijn, wat geldt voor 95% van de gebouwen in de stad, kan ik dit gebrek niet compenseren. Ik kan streven naar een acceptabele Feng Shui in een neutrale omgeving, door het vermijden van de aanwezigheid van dreigende gebouwen en “giftige pijlen”*. Dat is ruimschoots voldoende!

  Als de Feng Shui binnenshuis goed is maar op het gebouw buiten dagelijks ongunstige configuraties inwerken, is er geen sprake van een goede Feng Shui. In dit geval zijn de in het appartement toegepaste remedies secundair en verbeteren de algehele Feng Shui en dus het leven van de bewoners niet werkelijk. Het is beter om een neutrale omgeving buiten en een acceptabele Feng Shui binnen te hebben dan een schadelijke omgeving buiten met goede Feng Shui binnenshuis.

  Het bereiken van goede Feng Shui is een kwestie van dosering. Het is helaas onmogelijk om een 100% gunstige Feng Shui omgeving te creëeren. Toch was dit het doel van de Feng Shui Meesters in het oude China, die lopend door de Chinese bergen, gebieden verkenden op zoek naar de beste locatie. In moderne tijden is het door de stedelijke beperkingen nagenoeg onmogelijk de meest ideale plaats te vinden voor het bouwen van een huis.

  Moderne constructies hebben het landschap veranderd en ik, net als de meeste mensen die in een stedelijk gebied leven, moet mij aanpassen. Heel vaak voldoen deze dichtbevolkte zones niet aan de harmonie vereisten volgens de leer van Feng Shui.

  Wat veel voorkomt in een stad zijn gebouwen die tegenover elkaar staan en elkaar als het ware aankijken. Het ene hoge gebouw dichtbij tegenover het andere geplaatst beperkt het vrije uitzicht van de Feniks. Dit betekent dat de vooruitzichten en groei van de bewoners van dergelijke panden wordt geblokkeerd.

  Het komt ook voor dat een gebouw is omgeven door giftige pijlen*. Dit is het geval als een gebouw uitkijkt op een hoek van een ander gebouw. Het komt voor dat in een grote stad met haar smalle straten en vele gebouwen, er gebouwen zijn die een driehoek vormen bij een kruispunt van twee wegen, zoals het driehoeksgebouw “Flatiron” in New York.

  Zij zijn vaak gebouwd in de 19e eeuw of aan het begin van de 20e eeuw, nadat het wegennet al was vastgelegd. Dat verklaart de vorm van een driehoekig gebouw: een architect wordt geacht de ligging van de wegen te respecteren.
  Een dergelijk gebouw betrekken is geen goed idee. Het is onevenwichtig en niet gunstig voor stabiliteit. Het gebouw is als het ware vastgeklemd tussen twee straten die op een nauw eind samenkomen. Ik stel me voor dat wonen in een dergelijk appartement met zijn nauwe grillige kamers oncomfortabel is. Het leven in zo’n omgeving is niet kalm en harmonieus. Het is een plaats van doorreis waar ik me niet kan voorstellen gelukkig en voor langere tijd te wonen. Wonen in een gebouw dat de regels van het “vier punten goud” respecteert heeft de voorkeur, dat wil zeggen in een vierkant of rechthoekig gebouw waar alle vier de rechte hoeken aanwezig zijn. De driehoekige vorm in Feng Shui symboliseert het element Vuur en dit gebouw is misschien gunstig voor een bedrijf dat veel dynamiek in zijn sector van activiteiten kan gebruiken.

  Het zoeken van een appartement rekening houdend met de voorschriften van Feng Shui is een tijdrovende zaak en het idee dat een perfect appartement bestaat is een utopie. Het is dus nodig te zoeken naar een meer Feng Shui neutrale plek, zonder schadelijke gebouwen en constructies in het landschap en zonder giftige pijlen.

  De eerste stap van Feng Shui is vooral het neutraliseren van het ongeluk in het algemeen met bijbehorende zorgen dat mij ten deel kan vallen. Het verbeteren van ongunstige externe factoren bevordert goede Feng Shui. Als aan deze voorwaarde is voldaan kan ik me richten op het bepalen van de beste Feng Shui voor de bewoner door te spelen met de plaatsing van het meubilair.

  Wanneer rekening wordt gehouden met de school van de acht huizen, genaamd Ba Zhai, kan ik voor de inrichting van het interieur bepalen welke gunstige sectoren de bewoner kan gebruiken voor het plaatsen van de entree en de belangrijkste kamers. Zo ben ik in staat de ruimtes te optimaliseren en kan ik indien nodig het bed, fornuis en bureau in een voor de bewoner gunstige richting heroriënteren.

  Door gebruik te maken van moderne technologieën kan ik snel en eenvoudig een locatie beoordelen op goed, neutraal of ongunstig landschap. ‘Google Maps’ satelliet foto’s is een goede voorbereiding voordat ik de locatie bezoek. Het geeft een direct beeld van de omgeving en ik kan bepalen in hoeverre de vier dieren aanwezig zijn, wat de ligging van de wegen is en omringende gebouwen. Deze eerste stap vervangt echter niet de noodzaak de locatie te bezoeken om het gevoel daar te ervaren en de eigen vijf zintuigen te gebruiken.

  Plaats een reactie


  8 × = forty