Magisch Vierkant


24 December 2012 door Miranda van Gaalen

In het magisch vierkant wordt gebruik gemaakt van dezelfde 3×3=9 vakken en worden de getallen 1 t/m 9 zodanig ingevuld dat de kolommen, de rijen en de beide diagonalen alle dezelfde som van 15 opleveren. Deze som wordt de magische constante of het karakteristieke getal genoemd. In Feng Shui wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het magische vierkant. Niet alleen wordt van de getallen gebruik gemaakt maar zijn aan de vakken ook nog vele andere beproefde betekenissen toegekend die door deze combinatie voor unieke kenmerken per vak zorgen. Omdat deze vakken ook geassocieerd worden met een bepaalde windrichting; acht in totaal waarbij het centrum niet wordt meegerekend, kan dit schema op elke plattegrond gelegd worden overeenkomstig de orientatie van het gebouw. Hiermee kan vastgesteld worden welke aspecten de grootste invloed hebben, of deze gunstig zijn en dus gestimuleerd kunnen worden en welke effecten zullen optreden op een bepaalde locatie. Dit schema ligt aan de basis van het beoordelen van de kwaliteit van een gebouw.

U kunt geen reactie meer plaatsen.