Schaliegas NEE


11 September 2012 door Miranda van Gaalen

Reactie op de discussie in Brabant over 38 geplande proefboringen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.en

Fracking landscape – Courtesy Daniel Foster

Het is een gegeven dat schaliegasboringen elders wel degelijk tot schadelijke gevolgen leiden. Kijk het internet en de bijbehorende filmpjes er maar op na (shale gas + fracking).

Er worden +380 chemicaliën gebruikt om te fracteren. Welke chemicaliën het betreft is nog nooit volledig door het Amerikaanse bedrijf vrijgegeven. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit aan deze buitenlandse afzetmarkt (NL) wel wordt medegedeeld. Het niet vermelden van de ingrediënten voorkomt dat de gezondheidsproblemen die door schaliegaswinning  zullen ontstaan herleid kunnen worden tot de Amerikaanse veroorzaker en dus elke rechtszaak kansloos is. De NL verzorgingsstaat draait op voor de extra kosten in de gezondheidszorg.

Dat Neerlands waterleverancier, zij kennen onze grond, de bodem en ons water door en door, geen voorstander is van schaliegaswinning in Nederland is een feit. Dat hier door onze overheid volledig aan voorbij wordt gegaan is bizar. M.a.w. een expert uit Nederland met kennis over Nederland legt het af tegen het bla bla bla van een buitenlands bedrijf dat alleen uit is op winstmaximalisatie.

Hoe onafhankelijk zijn de rapporten waarmee geschermd wordt?

Wie verdient er aan?

Ten koste van wat?

Geld verdienen met een onveilige methode, waarvan de opbrengst energie beperkt is, waarvoor geen garanties worden afgegeven, geld dat grotendeels NL uitvloeit (terug naar USA) en waar NL geen belasting over ontvangt; daar wordt de NL burger niet beter van. Het Amerikaanse bedrijf is op dit moment aangeklaagd in USA voor “possibility of anticompetitive practices”. Vergeet niet dat zij degenen zijn die  de prijzen voor het gewonnen schaliegas bepalen en niet schromen deze te verhogen wanneer dit hen uitkomt.

Daarnaast lappen zij de overheidsregels in hun eigen land aan hun laars en gaan aan de slag zonder op vergunningen te wachten en overtreden hiermee in USA de ‘Safe Drinking Water Act’. Is dit een zakenpartner waarmee ons land zaken wil doen? Dit gebrek aan respect voor hun eigen landgenoten wijst erop dat het lot van de Nederlanders hen niet erg na aan het hart zal liggen.

De overlast die in de (natuur)gebieden veroorzaakt gaat worden bij de aanleg van schaliegaswinning; zo’n 200 trucks per dag, is buitensporig. Daarnaast is de vraag of de kaalslag  en  het aanzicht van al die boortorens het landschap verrijkt?

NL is een klein land. Wij zijn nauw met elkaar verbonden. Dat is onze grond en ons water ook. Je kunt de effecten van het injecteren van chemische stoffen in onze grond niet afbakenen door er een muurtje omheen te zetten. Dit is onmogelijk en daarmee kan niet worden uitgesloten dat de chemicaliën in ons drinkwater terecht komen met alle gevolgen van dien. Eens vervuild, blijft vervuild, dat is een risico wat je koste wat het kost moet willen uitsluiten. Denk eens aan de gezonde en duurzame alternatieven die  er zijn en verder ontwikkeld worden.

Dit is een zaak, niet alleen van Noord-Brabant maar van elke Nederlander die niet wenst dat zijn land ten prooi valt aan verrijking voor een kleine groep ten koste van de burger en de natuur.

Plaats een reactie


2 × = ten