Feng Shui

[vang-sjoewee]

Wind & Water

Feng Shui komt, net als Bazi, uit China. Feng Shui betekent letterlijk Wind & Water. Het is een eeuwenoude Chinese leer die harmonie in je leven kan brengen. Zij heeft raakvlakken heeft met de wiskunde, natuurkunde, astronomie en aardrijkskunde.

Wetenschap

Geleerden in het oude China observeerden gedurende duizenden jaren de natuurverschijnselen en de invloed die de mens hiervan ondervond. Zij kwamen tot de conclusie dat behalve het menselijk handelen van invloed is op je welzijn, ook de oerkrachten van de natuur een rol spelen. Deze krachten bestaan uit energie. Ze zijn bovendien aan cyclische veranderingen onderhevig. Uit deze observaties werden formules ontwikkeld die ook in onze tijd toepasbaar zijn.

Feng Shui is metafysica. ‘Waar wetenschap zich richt op het zintuiglijk waarneembare, richt de metafysica zich op wat zich aan de waarneming onttrekt. Wat zich onttrekt aan het zintuiglijke en daar in zekere zin bovenuit gaat is in eerste instantie de aard en betekenis van het bestaan, het existeren, het er-zijn – van iets, van de dingen, van ons mensen, van de kosmos.’

Harmonie

Het doel van Feng Shui toepassen is gunstige energie versterken en ongunstige energie afwenden of neutraliseren. Het is mogelijk energie te beheersen, te bevorderen en te benutten voor je welzijn. De energiestroom kan beïnvloed worden door menselijk ingrijpen of door natuurlijke barrieres.

Een gezond lichaam en gezonde geest leiden tot helder denken. Correct toegepaste Feng Shui lost geblokkeerde energieën en hindernissen op en ondersteunt jouw handelingen direct. Het motiveert, schept harmonie en stelt je in staat bewuster te leven.

Tijd en ruimte

De plattegrond van je huis en de beschikbare ruimte vormen de leidraad voor de inrichting van je huis. Daarbij spelen smaak, functionaliteit en praktische overwegingen een rol. Hou je hierbij ook rekening met de Feng Shui principes dan schep je voor jezelf en jouw familieleden een harmonieuze omgeving.

De vorm van het landschap waarin je woning of werkplek zich bevindt en de aanwezige objecten in de directe omgeving hebben invloed op je welzijn. Een omgeving vormgegeven naar de regels van Feng Shui creëert innerlijke rust, geluk, gezondheid en het leven in harmonie met de natuur en het universum.

Yin & Yang

Wu Xing 5 Elementen

Bazi