5 Elementen

Wu Xing – 5 elementen

In de natuur komen vijf basisfenomenen voor die in de 5 elementen: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water zijn onderverdeeld. De 5 elementen die in vorm, materiaal en kleur van elkaar verschillen vertegenwoordigen elk een bepaalde energiekwaliteit. De wisselwerking tussen de elementen wordt in Feng Shui gebruikt om positieve energieën te versterken en ongunstige te verzwakken.

Zo versterkt, met de klok mee, het eerste element Hout het volgende element Vuur, Vuur versterkt Aarde en zo verder. In omgekeerde volgorde verzwakken de opeenvolgende elementen elkaar: Hout verzwakt Water, Water verzwakt Metaal enzovoort. Hout controleert het tegenovergestelde element Aarde, Aarde manipuleert Water, Water beheerst Vuur enz. Een evenwichtige verdeling van de in een ruimte aanwezige elementen is bevorderlijk voor de harmonie.

Producerende cyclus

In de producerende cyclus ondersteunen en versterken de elementen elkaar:

HOUT is de grondstof van VUUR
VUUR verwordt tot AARDE
AARDE vormt METAAL
METAAL condenseert tot WATER
WATER voedt HOUT

Verzwakkende cyclus

Elk element dat is geproduceerd verzwakt het element dat het heeft voortgebracht:

HOUT gebruikt WATER
WATER verzwakt METAAL
METAAL absorbeert AARDE
AARDE verzwakt VUUR
VUUR brandt HOUT

Controlerende cyclus

Controle brengt orde in de elementen door beheersing, manipulatie, beperking en beïnvloeding:

HOUT onttrekt AARDE
AARDE vertroebelt WATER
WATER dooft VUUR
VUUR smelt METAAL
METAAL hakt HOUT

Ontdek de 5 elementen

Beoordeel de ruimte waar je nu bent maar eens. Welke elementen kun je ontdekken? Staan er planten (Hout)? Hoeveel ramen (Water) zijn er? Is er apparatuur (Metaal)? Schijnen de lampen (Vuur) omhoog? Ligt er vloerbedekking (Aarde)? Waar voel je je prettig bij?

Is de tafel vierkant (Aarde) of rond (Metaal)? Is het raam rechthoekig (Hout)? De plant puntig (Vuur)? Het kunstwerk grillig van vorm (Water)?

Je kunt in een object meerdere elementen aantreffen. Zo staat een plant (Hout) met puntige bladeren (Vuur) in een ronde (Metaal) plastic (Water) pot in de Aarde (Aarde). Dat maakt het een stuk gecompliceerder. Dus blijven oefenen en zo ontdek je steeds meer.

Datumselectie

Harmonie

Bazi