Alles-in-een PersoonlijkheidsKompas

Je APK (Alles-in-een Persoonlijkheidskompas) vertelt wie jij van nature bent, wat je essentie is. Het is jouw Bazi Karakterkaart vertaald naar vijf bekende persoonlijkheidstests, namelijk Big Five, DISC (4 kleuren), Myers-Briggs Type Indicator (MBTI & MTR-i), Enneagram en Belbin Teamrollen, zonder dat je een vragenlijst hoeft in te vullen. Je krijgt objectief inzicht in hoe de karaktereigenschappen die je sinds je geboorte bezit zich verhouden tot de persoon die jij bent volgens deze veelgebruikte methodes. Het is een handvat om mee te werken aan je persoonlijke groei.