Big Bang

Liefste, het was een Big Bang op 13 oktober waarmee je leven eindigde.

Jouw Big Bang begint wanneer je voor het eerst ademhaalt. Je wordt geboren met alles erop en d’r aan. Al zal nog blijken hoe je persoonlijkheid zich verder ontwikkelt in het nest waarin je geland bent, jij hebt al een eigen willetje en zin in het leven. Met die schreeuw van vreugde is jouw leven, dat al een tijdje in de maak was, begonnen.

Terwijl je langzaamaan groter groeit, word je gevormd door het gezin waarin je opgroeit en in de cultuur en maatschappij waar je leeft. De op dat moment geldende normen en waarden worden je bijgebracht. Welke dat zijn weet jij het beste. Ook welke je aanspreken of tegenstaan.

Big Bang Transformatie

De transformatiefase waarin de wereld verkeert laat zien dat er kritisch gekeken wordt naar de oude structuren. Je kunt de auto laten staan als je thuiswerkt. Je kunt online leren en vergaderen. Toch is autonoom werken voor de een makkelijker dan voor de ander. Het ontbreken van het sociale aspect, fysieke ontmoetingen, is een groot gemis. Daarnaast wordt de van oudsher eens zo belangrijke waarde van diploma’s en presteren in twijfel getrokken. Draait het leven alleen om materiële groei en (technologische) prestaties?

Big Bang

Het is aan jou om te bepalen wie ben jij? Wat ga je doen? Hoe sta je in het leven? Welke plannen maak je? Waar (op welke locatie) kom je tot je recht? Wie wil je zijn? Waarom lukt het soms wel en soms niet? Een ontdekkingstocht waarop de antwoorden zich kunnen laten wachten.

Big Bang Ontwikkeling

Ga je herontdekken wat het betekent mens te zijn? Technologische vooruitgang, met een pil voor elke kwaal, waarbij elk privéaspect van je leven, inclusief je lichamelijke integriteit, goedkeuring vereist van een vreemde mogendheid die je reduceert tot robot of A.I.-slaaf is een angstaanjagend schrikbeeld. Wie heeft bedacht dat dit de invulling van het leven op Aarde zou zijn? Hoe mooi is de toekomst als je inzet op persoonlijke, dus spirituele groei?

Eigenlijk word je als mens-in-ontwikkeling na geboorte in het diepe gegooid waarbij je instinctief aanvoelt wat je leuk vindt, waar je interesses liggen. Vaak wordt dat van huis uit gestimuleerd, maar soms niet. Wellicht laat je interessante vakken op school vallen omdat je slecht overweg kunt met de leraar. Leer je (ver)zwijgen om de confrontatie uit de weg te gaan. Of werk je met je handen terwijl je goed kunt leren of vice versa.

Big Bang Achtbaan

Het leven blijkt een achtbaan waarin van alles gebeurt en de invloed die je erop hebt soms beperkt. Daarbij wordt op het vaste patroon van school afsluiten met diploma’s, presteren en ervaring opdoen gehamerd. Het zijn de grote mensen die, met de beste bedoelingen, jouw leven bepalen en sturen. Pas als jezelf volwassen bent kun je echt richting geven aan je leven en het pad kiezen dat recht doet aan wat voor jou het beste is.

Big Bang

Geboren als mens heb je de beschikking over de prachtigste vorm die de natuur ooit heeft kunnen bedenken. Je hebt een lichaam dat functioneert als een supercomputer. Op ingenieuze wijze staan hoofd en hart en buik in verbinding, net als met het gemeenschappelijk bewustzijn (gevuld met een ziel), zonder dat je precies weet hoe het werkt of wat het kan. Je benut amper 10% van je potentieel.

BIg Bang

De keuze is altijd aan jou, maar weet je dat op het moment van je geboorte al bekend is welke kosmische krachten jouw leven zullen beïnvloeden? Dat je kunt achterhalen welke beroepen jou van nature het beste liggen? Hoe je de energie die jouw leven raakt kunt benutten?

Big Bang Mind over Matter

Met Mind over matter in het achterhoofd is er ruimte, veel ruimte, voor het ontwikkelen van het zelfhelende lichaam, de kracht van realisatie door visualisatie, telepathie en andere futuristische ontwikkelingen. Elke investering die jij hierin doet draagt bij aan de groei van jou als persoon en het volwassen worden van de mensheid in zijn geheel.

Zonder te voorspellen welke gebeurtenis zich zal voordoen, hallo – het is jouw leven, zijn de momenten waarop de natuurlijke krachten je bijstaan wel bekend. Timing is everything en daar kun je optimaal gebruik van maken. Net als de krijgsheren van weleer kun je het tij keren door de gunstigste periode te kiezen om de door jou uitgekozen projecten te laten slagen. Waarom? Omdat de kans op succes, op het bereiken van je doelen dan het grootst is. Daar word je gelukkig van.

Big Bang

Tegenwoordig vallen de inkomsten door economische malaise weg, neemt het ziekteverzuim toe en vervangen computers mensen, dus is het tijd voor een nieuwe strategie. Hoewel mensen flexibel zijn en zich aanpassen is er een vangnet nodig voor hen die er moeite mee hebben. Hoe kun je hen begeleiden? Hoe ga je als organisatie hiermee om? Omdat verandering stuit op verzet, wordt zowel aan de top als op de werkvloer duidelijk wat het aanpassingsvermogen is. Nu komt het op karakter aan.

Big Bang Bazi

De metafysische kennis van jouw persoonlijkheid ligt besloten in jouw Bazi karakterkaart en levensloop. Geleerden hebben er boekwerken over volgeschreven, Chinese dynastieën hebben het toegepast en zo honderden jaren kunnen regeren, veldslagen zijn ermee gewonnen. Waarom zou jij die kans, om invloed uit te oefenen waar het kan, aan je voorbij laten gaan?

Het toekomstplan betekent investeren in menselijk kapitaal. Logisch, want zonder mensen geen bedrijf, geen omzet en geen groei. Nieuw hieraan is dat geld en groei ondergeschikt zijn aan de hoofdrol die de mens als medewerker speelt. Pas als je mensen stimuleert het beste uit henzelf te halen, gelukkig zijn, kunnen ze meer voor je gaan betekenen, en jou ook gelukkig maken.

BIg Bang

Big Bang Mensheid

Hoe stuur je deze mensen aan? Iedereen over één kam scheren in het kader van gelijke behandeling is achterhaald, want iedereen is uniek en bezit een bepaalde persoonlijkheid. Wel zo handig om daar rekening mee te houden als je mensen wilt stimuleren om het beste uit henzelf te halen. De kunst is om de pappenheimers van de eigenheimers te onderscheiden en zo de juiste mix voor elk team vast te stellen.

Dus, je brengt van medewerkers in kaart hoe ze in elkaar zitten, wat hun natuurlijke karakter is. Zijn ze betrouwbaar, flexibel of gedreven? Hebben ze oog voor detail of juist een helicopterview? Voor iedere functie geldt dat deze het beste wordt uitgeoefend als de persoon in kwestie over bepaalde eigenschappen beschikt. Wanneer de karaktervereisten bij het functieprofiel helder zijn kan bepaald worden of medewerkers op de juiste plek zitten.

Een Bazi karakterkaart en/of een Alles-in-een PersoonlijkheidsKompas biedt inzicht en dit instrument is een handvat bij beoordelings- of functioneringsgesprekken. Omdat de kern op tafel ligt kunnen groeipunten sneller benoemd worden en wordt duidelijk of begeleiding naar een meer geschikte functie wenselijk is. Het doel is uiteraard dat de medewerker op een plek terecht komt waar hij het beste tot zijn recht komt, want een vis in het water zwemt als de beste. Met plezier in het werk wordt plezier voor het vak ook enthousiast overgedragen aan de klant en daar is de organisatie bij gebaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− two = 6

+ 13 = 15