Magische steen

Dat er een magische steen zou komen wist ik de dag na zijn overlijden zeker.

Dat er een magische steen van Ari zou komen wist ik de dag na zijn overlijden zeker. Geïnspireerd door een vriend, daar heb je vrienden voor, veranderde het idee in een plan en werd met behulp van de alchemist werkelijkheid.

Het moest zo zijn en dat werd tijdens het verwerkingsproces duidelijk. Een verre reis en negen maanden wachten om een diamant te groeien uit een klein deel van de as bleek onnodig. Hier zijn alle benodigde grondstoffen leverbaar en wonen kunstenaars die kunnen toveren. Zo beschouw ik de magische steen die ik zeker ook magische krachten zal toedichten. Een mens mag graag dromen.

Liefde

De bijdragen die ik spontaan ontving om dit te realiseren; een gedenksteen of roerende herinnering aan wie hij bij leven was, maken dat hij in die zin verder leeft. Want wat is sterven nu werkelijk dan het fysieke lichaam verruilen voor een energetische vorm die als ziel in andere dimensies voortleeft en nieuwe ervaringen opdoet. Voor eeuwig aanwezig als onderdeel van het geheel. Of wat meer aards: “Ik ben pas dood als jullie mij vergeten.”

Hij heeft een rol, groot of klein, in vele levens gespeeld en de hoofdrol in het mijne. Liefde, daar draait het om, en hij hield van mij en ik hou van hem. Stoffelijk gereduceerd tot een hoop, ruwweg 3,5 kilo, as. Een samensmelting van zijn lijf gehuld in favoriete kleren en schoenen in combinatie met het hout van de kist, en wat resteert is fijn sterrenstof.

“Fly low, fly fast, turn left”

Zijn ziel vliegt verder, terwijl het leven op Aarde zonder hem zijn weg vindt. Een zwart gat van verdriet dat tranen doet vloeien. Hoe hou ik contact? Het schenkt mij plezier dat hij op zijn reizen door het universum wanneer hij wil verbinding kan maken met het ankerpunt dat de magische steen is geworden. Zijn levensgeschiedenis kon via de alchemie gevat worden in een bijzondere steen die ik op mijn pad vond.

Het was een kletsnatte wandeldag. Ze wilde ze weleens zien. Mijn gids reageerde enthousiast toen er een wolf door het veld liep. Hoewel de regen stopte, bleef de bewolking hangen. Met een volgend doel voor ogen tuurde ik naar de grond van het bospad. Geel, twee vuisten groot. Geknield in onze zuidwesters, schrapend met takken en vervolgens blote handen begonnen we aan het karwei. Een zonnestraal verlichtte de top van de ijsberg en sterkte ons vermoeden. Dit is de Aristeen. Na ruim een uur graven diepten we met hulp van twee voorbijgangers 26 kilo op. Sjouwend brachten we het prototype, een eeuwenoude Noorse steen uit de ijstijd naar huis.

De alchemist

“Een steen wordt pas magisch als de alchemist erbij betrokken is. Het vinden van het prototype is de eerste stap. Dan volgt het maken van een mal. De steen wordt gegoten met een elixer dat naast de volledige hoeveelheid as van de overledene een aantal geheime ingrediënten bevat. Alles volgens de wensen van de nabestaande. Het naamplaatje van de asbus van het crematorium, met hetzelfde nummer als het crematiesteentje, wordt ter identificatie op de steen bevestigd. Zo simpel als het klinkt neemt het proces flink wat tijd in beslag, maar binnen 5 maanden is de magische steen er.”

Onsterfelijk

Liefste, dat je gecremeerd wilde worden wist ik. Uitstrooien vanaf het hoogste punt is mijn ding. Nu ben jij als magische steen onsterfelijk geworden. Een steen gehouwen uit de berg die jij op Aarde voor mij was, waar ik als bloem mocht groeien en bloeien. Je weet me te vinden, want waar jouw steen is, daar ben ik. Zo houden we contact, want onze harten zijn voor eeuwig verbonden.

Liefs,

Miranda

Big Bang

Liefste, het was een Big Bang op 13 oktober waarmee je leven eindigde.

Jouw Big Bang begint wanneer je voor het eerst ademhaalt. Je wordt geboren met alles erop en d’r aan. Al zal nog blijken hoe je persoonlijkheid zich verder ontwikkelt in het nest waarin je geland bent, jij hebt al een eigen willetje en zin in het leven. Met die schreeuw van vreugde is jouw leven, dat al een tijdje in de maak was, begonnen.

Terwijl je langzaamaan groter groeit, word je gevormd door het gezin waarin je opgroeit en in de cultuur en maatschappij waar je leeft. De op dat moment geldende normen en waarden worden je bijgebracht. Welke dat zijn weet jij het beste. Ook welke je aanspreken of tegenstaan.

Big Bang Transformatie

De transformatiefase waarin de wereld verkeert laat zien dat er kritisch gekeken wordt naar de oude structuren. Je kunt de auto laten staan als je thuiswerkt. Je kunt online leren en vergaderen. Toch is autonoom werken voor de een makkelijker dan voor de ander. Het ontbreken van het sociale aspect, fysieke ontmoetingen, is een groot gemis. Daarnaast wordt de van oudsher eens zo belangrijke waarde van diploma’s en presteren in twijfel getrokken. Draait het leven alleen om materiële groei en (technologische) prestaties?

Big Bang

Het is aan jou om te bepalen wie ben jij? Wat ga je doen? Hoe sta je in het leven? Welke plannen maak je? Waar (op welke locatie) kom je tot je recht? Wie wil je zijn? Waarom lukt het soms wel en soms niet? Een ontdekkingstocht waarop de antwoorden zich kunnen laten wachten.

Big Bang Ontwikkeling

Ga je herontdekken wat het betekent mens te zijn? Technologische vooruitgang, met een pil voor elke kwaal, waarbij elk privéaspect van je leven, inclusief je lichamelijke integriteit, goedkeuring vereist van een vreemde mogendheid die je reduceert tot robot of A.I.-slaaf is een angstaanjagend schrikbeeld. Wie heeft bedacht dat dit de invulling van het leven op Aarde zou zijn? Hoe mooi is de toekomst als je inzet op persoonlijke, dus spirituele groei?

Eigenlijk word je als mens-in-ontwikkeling na geboorte in het diepe gegooid waarbij je instinctief aanvoelt wat je leuk vindt, waar je interesses liggen. Vaak wordt dat van huis uit gestimuleerd, maar soms niet. Wellicht laat je interessante vakken op school vallen omdat je slecht overweg kunt met de leraar. Leer je (ver)zwijgen om de confrontatie uit de weg te gaan. Of werk je met je handen terwijl je goed kunt leren of vice versa.

Big Bang Achtbaan

Het leven blijkt een achtbaan waarin van alles gebeurt en de invloed die je erop hebt soms beperkt. Daarbij wordt op het vaste patroon van school afsluiten met diploma’s, presteren en ervaring opdoen gehamerd. Het zijn de grote mensen die, met de beste bedoelingen, jouw leven bepalen en sturen. Pas als jezelf volwassen bent kun je echt richting geven aan je leven en het pad kiezen dat recht doet aan wat voor jou het beste is.

Big Bang

Geboren als mens heb je de beschikking over de prachtigste vorm die de natuur ooit heeft kunnen bedenken. Je hebt een lichaam dat functioneert als een supercomputer. Op ingenieuze wijze staan hoofd en hart en buik in verbinding, net als met het gemeenschappelijk bewustzijn (gevuld met een ziel), zonder dat je precies weet hoe het werkt of wat het kan. Je benut amper 10% van je potentieel.

BIg Bang

De keuze is altijd aan jou, maar weet je dat op het moment van je geboorte al bekend is welke kosmische krachten jouw leven zullen beïnvloeden? Dat je kunt achterhalen welke beroepen jou van nature het beste liggen? Hoe je de energie die jouw leven raakt kunt benutten?

Big Bang Mind over Matter

Met Mind over matter in het achterhoofd is er ruimte, veel ruimte, voor het ontwikkelen van het zelfhelende lichaam, de kracht van realisatie door visualisatie, telepathie en andere futuristische ontwikkelingen. Elke investering die jij hierin doet draagt bij aan de groei van jou als persoon en het volwassen worden van de mensheid in zijn geheel.

Zonder te voorspellen welke gebeurtenis zich zal voordoen, hallo – het is jouw leven, zijn de momenten waarop de natuurlijke krachten je bijstaan wel bekend. Timing is everything en daar kun je optimaal gebruik van maken. Net als de krijgsheren van weleer kun je het tij keren door de gunstigste periode te kiezen om de door jou uitgekozen projecten te laten slagen. Waarom? Omdat de kans op succes, op het bereiken van je doelen dan het grootst is. Daar word je gelukkig van.

Big Bang

Tegenwoordig vallen de inkomsten door economische malaise weg, neemt het ziekteverzuim toe en vervangen computers mensen, dus is het tijd voor een nieuwe strategie. Hoewel mensen flexibel zijn en zich aanpassen is er een vangnet nodig voor hen die er moeite mee hebben. Hoe kun je hen begeleiden? Hoe ga je als organisatie hiermee om? Omdat verandering stuit op verzet, wordt zowel aan de top als op de werkvloer duidelijk wat het aanpassingsvermogen is. Nu komt het op karakter aan.

Big Bang Bazi

De metafysische kennis van jouw persoonlijkheid ligt besloten in jouw Bazi karakterkaart en levensloop. Geleerden hebben er boekwerken over volgeschreven, Chinese dynastieën hebben het toegepast en zo honderden jaren kunnen regeren, veldslagen zijn ermee gewonnen. Waarom zou jij die kans, om invloed uit te oefenen waar het kan, aan je voorbij laten gaan?

Het toekomstplan betekent investeren in menselijk kapitaal. Logisch, want zonder mensen geen bedrijf, geen omzet en geen groei. Nieuw hieraan is dat geld en groei ondergeschikt zijn aan de hoofdrol die de mens als medewerker speelt. Pas als je mensen stimuleert het beste uit henzelf te halen, gelukkig zijn, kunnen ze meer voor je gaan betekenen, en jou ook gelukkig maken.

BIg Bang

Big Bang Mensheid

Hoe stuur je deze mensen aan? Iedereen over één kam scheren in het kader van gelijke behandeling is achterhaald, want iedereen is uniek en bezit een bepaalde persoonlijkheid. Wel zo handig om daar rekening mee te houden als je mensen wilt stimuleren om het beste uit henzelf te halen. De kunst is om de pappenheimers van de eigenheimers te onderscheiden en zo de juiste mix voor elk team vast te stellen.

Dus, je brengt van medewerkers in kaart hoe ze in elkaar zitten, wat hun natuurlijke karakter is. Zijn ze betrouwbaar, flexibel of gedreven? Hebben ze oog voor detail of juist een helicopterview? Voor iedere functie geldt dat deze het beste wordt uitgeoefend als de persoon in kwestie over bepaalde eigenschappen beschikt. Wanneer de karaktervereisten bij het functieprofiel helder zijn kan bepaald worden of medewerkers op de juiste plek zitten.

Een Bazi karakterkaart en/of een Alles-in-een PersoonlijkheidsKompas biedt inzicht en dit instrument is een handvat bij beoordelings- of functioneringsgesprekken. Omdat de kern op tafel ligt kunnen groeipunten sneller benoemd worden en wordt duidelijk of begeleiding naar een meer geschikte functie wenselijk is. Het doel is uiteraard dat de medewerker op een plek terecht komt waar hij het beste tot zijn recht komt, want een vis in het water zwemt als de beste. Met plezier in het werk wordt plezier voor het vak ook enthousiast overgedragen aan de klant en daar is de organisatie bij gebaat.

Beautify World

Jij en ik samen staan als mensheid op een kantelpunt. Beautify World.

Jij

Jij en ik samen staan als mensheid op een kantelpunt. Nog nooit was de wereld zo uitdagend en het leven zo spannend, want alles staat op zijn kop. Wat recht was blijkt krom, wat bizar is gaat door voor normaal en wat verborgen is wordt langzaam zichtbaar. Met veel trammelant zijn we het nieuwe jaar in gebonjourd en de stilte was oorverdovend. Dodelijk saai zonder gespreksstof nu ervaringen zich beperken tot thuiswerken. Verdriet, frustratie en angst, het zijn de negatieve emoties die de bovenhand voeren. Enkel gevoed door stemmen en plaatjes uit het kastje aan de muur wordt het ons zwart voor de ogen. Beautify World.

Werknemer

De wereld om je heen verandert. Bedrijven hebben te maken met hogere kosten (kantoor en thuiskantoren) en minder inkomsten (vrijetijdsbesteding is beperkt). Of je baan behouden blijft is de vraag. Het sociale aspect is beneden peil. Collega’s spreek je digitaal. Dat je met hen een fysiek praatje maakt waarbij je informatie uitwisselt, flirt, kennis en tips deelt, brainstormt en ideeën opdoet is zo 2019. Zelfs met baanbehoud is de vraag of je werk op deze manier nog wel leuk is. Deze noodgedwongen afzondering kost nogal wat en vraagt veel van je.

Directeuren en managers zijn onzichtbaar geworden en spreken alleen nog tot jou via een spreek- of beeldbuis, dus op de hoogte blijven van wat er speelt is lastig. Ruimte voor reactie en interactie tijdens de livestream is er amper. Bovendien mag je dan spreken voor een groot publiek, het hele bedrijf luistert mee (en je woorden worden opgeslagen), in plaats van tegen een kleine groep van directe collega’s. Terwijl nieuwtjes zich bij voorkeur mondeling verspreiden in plaats van schriftelijk. De sociale cohesie van informaliteit en spontaniteit lijkt uitgestorven waardoor werk alleen nog maar werk is, zittend, in je eentje, achter je computer, afgesloten van de buitenwereld. Alsof 1984 werkelijkheid is geworden.

Eigen baas

Beautify World

De wereld is ineens klein en met afstand groot. Werkte je al vanuit huis dan mis je vooral de fysieke netwerken met borrels waar je nieuwe contacten legt. Het aan banden gelegde uitgaans-, verenigings- en recreatieleven dwingt tot online aanwezigheid. Daarbij is zichtbaarheid en het groeien van een digitaal netwerk het grootste obstakel. Zelfredzaamheid is het toverwoord, maar digitaal bereiken wat je via ontmoetingen deed vraagt om een andere aanpak. Omdenken, veranderen, en vooral veel leren, het is een steile leercurve. Beautify World.

Positief

Gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen. Eindelijk staat je werkgever toe dat je thuis mag werken. Als zelfstandige ervaar je dat klanten nu bereid zijn tot een digitaal consult. Voordelen zijn het gebrek aan reistijd, dus minder vervuiling en verkeersstress, het zelf kunnen indelen van je werktijd, want het resultaat telt en het werken in een omgeving waar je je thuis voelt. De vierdaagse werkweek is in zicht, en zelfs met twee dagen per week wordt er al voldoende geproduceerd om de huidige levensstandaard hoog te houden. Het transformatieproces is begonnen, je zit er middenin. Beautify World.

Ruimte

Beautify World

Om je hoofd boven water te houden in deze stroomversnelling word je om een grote bijdrage gevraagd: Actief deelnemen aan het leven dat je wenst te leiden door jezelf opnieuw uit te vinden, te evalueren wie en wat je belangrijk vindt en met welke taken je de dag wil doorbrengen. Wil je de dagen typend achter je computer slijten? Overweeg je je handen anders te gebruiken en kijk je uit naar werk op locatie? Wil je voor jezelf beginnen? Ben je ertoe in staat? Allereerst moet er ruimte komen in je hoofd om rationeel en gevoelsmatig tot een conclusie te komen. Dat begint bij een positieve en inspirerende woonomgeving. Beautify World.

Energie

Of je werkplek in de huiskamer is, of in een in de haast omgetoverde slaapkamer, een tuinhuisje of op zolder, het gaat erom dat de locatie je inspireert en je er ongestoord kunt werken. Dan kan op de beste plek die je in huis gevonden hebt en naar smaak ingericht de creativiteit gaan stromen. Als het goed voelt krijg je er energie van. Beautify World. Wanneer je af en toe voor je uit staart is er ruimte om te dromen. Wie ben je? Wat wil je? Wat kun je?

Karakter

Het bedrijf waar je voor werkt of met wie je zakendoet bestaat bij de gratie van de mensen die er werken. Was voorheen geld verdienen en groeien het doel, tegenwoordig betekent als onderneming overleven wat je kunt en wilt bijdragen aan een duurzame, groene toekomst. Beleid wordt aangepast, visies ontwikkeld en zelfs zonder dat er de nadruk op wordt gelegd gaat de mens de grootste rol spelen. Met het toenemend aantal faillissementen en de te verwachten bezuinigingen op komst is alleen scoren op diploma’s en ervaring onvoldoende. Jij wordt straks afgerekend op je karakter.

Zelfkennis

Hoe waardevol ben je voor een bedrijf? Het helpt als je op tijd komt, een laag ziekteverzuim hebt en flexibel bent. Iedere functie kent andere eisen, maar het is jouw persoonlijkheid waar het om draait. Je werkt samen en dus is de menselijke interactie belangrijk. Hoe goed kun je overweg met je collega’s en zij met jou? Spreek je over positief over hen? Ben je behulpzaam en aanmoedigend of eerder kritisch? Nu is het moment om je zelfkennis te verrijken, te ontdekken waar je goed in bent en wat je aandachtspunten zijn.

Zelfonderzoek

Ondernemen is iets wat je dagelijks doet en als je proactief bent, ben je iedereen een stap voor. Waarom wachten op leidraad van buitenaf? Dit is jouw leven en jij bent de regisseur. Gun jezelf de luxe, neem de tijd om aandacht aan jezelf te besteden en ga op zelfonderzoek uit. Het leukste uitje dat er is! Ontdek hoe jij in elkaar zit, en met welke eigenschappen je je voordeel kunt doen. Eureka.

Beautify World

Beautify World

Hoe zou de wereld eruitzien als je elkaar vriendelijk benadert en de ander zijn plezier gunt zonder afgunst? Simpelweg omdat zij of hij ook een mens van vlees en bloed is, een broer of zus, vader, moeder, oom of dochter, vriend of beste vriendin. Je hoeft slechts naar de familierol te kijken om overeenkomsten te vinden. Hoewel de bloedband als sterkste geldt, ben je een sociaal wezen. Buiten de familie om heb je medemensen hard nodig om te overleven. Dat maakt het leven op aarde leuk.

Helaas is het je nooit geleerd om jezelf of een ander te begrijpen, ratio was boven alle twijfel verheven en gevoel een ondergeschoven kindje. Laat staan dat er in het onderwijs aandacht was voor persoonlijkheden en hoe die op elkaar reageren, soms botsten, en iedereen in de opvoeding gewoon over één kam gescheerd werd. Zie daar je gebrekkige leven als volwassene waar je met vallen en opstaan de scherven van het geluk bijeenschraapt en door voortschrijdend inzicht steeds handiger wordt in het vermijden van snijwonden.

Elk karakter is anders. Dat vraagt om een persoonlijke benadering wil je het beste uit jezelf en de ander halen. Stel je eens voor wat je kunt bereiken als eenieder in zijn kracht zit en gestimuleerd wordt het onmogelijke te verwezenlijken!

Do you accept this?

WHEN humanity wins, THEN we live in FREEDOM.

Do you accept this?

IF the tried and tested formula of Problem – Response – Solution is used: VIRUS – FEAR – VACCINE (in favour of big pharma and big brother),
THEN, the virus was deliberately introduced.

IF the virus is created,
THEN there is biological warfare at the expense of humans.

IF the MSM avoid critical questions and dismiss criticism as a conspiracy theory,
THEN there’s only one opinion left: that the proposed solution should be accepted at all costs.

IF the news is the same everywhere,
THEN there is reprehensible journalism.

Do you accept this?

IF mankind is terrified and wants to live in voluntary captivity instead of a free world,
THEN the propaganda machine has done its job.

IF freedom of speech has been restricted by self-censorship,
THEN man is SLAVE.

WHEN there is a conspiracy,
THEN we need to get to the bottom of it.

WHEN the virus is spontaneous,
THEN it will disappear again.

Do you accept this?

WHEN the virus is gone,
THEN our immune system has done its job.

WHEN humans open their eyes,
THEN we’ll see through the game.

WHEN humans understand the game,
THEN we can play.

WHEN humans play along,
THEN cheating will be punished.

WHEN the cheaters are punished,
THEN we have won.

WHEN humanity wins,
THEN we live in FREEDOM.