Magische steen

Dat er een magische steen zou komen wist ik de dag na zijn overlijden zeker.

Dat er een magische steen van Ari zou komen wist ik de dag na zijn overlijden zeker. Geïnspireerd door een vriend, daar heb je vrienden voor, veranderde het idee in een plan en werd met behulp van de alchemist werkelijkheid.

Het moest zo zijn en dat werd tijdens het verwerkingsproces duidelijk. Een verre reis en negen maanden wachten om een diamant te groeien uit een klein deel van de as bleek onnodig. Hier zijn alle benodigde grondstoffen leverbaar en wonen kunstenaars die kunnen toveren. Zo beschouw ik de magische steen die ik zeker ook magische krachten zal toedichten. Een mens mag graag dromen.

Liefde

De bijdragen die ik spontaan ontving om dit te realiseren; een gedenksteen of roerende herinnering aan wie hij bij leven was, maken dat hij in die zin verder leeft. Want wat is sterven nu werkelijk dan het fysieke lichaam verruilen voor een energetische vorm die als ziel in andere dimensies voortleeft en nieuwe ervaringen opdoet. Voor eeuwig aanwezig als onderdeel van het geheel. Of wat meer aards: “Ik ben pas dood als jullie mij vergeten.”

Hij heeft een rol, groot of klein, in vele levens gespeeld en de hoofdrol in het mijne. Liefde, daar draait het om, en hij hield van mij en ik hou van hem. Stoffelijk gereduceerd tot een hoop, ruwweg 3,5 kilo, as. Een samensmelting van zijn lijf gehuld in favoriete kleren en schoenen in combinatie met het hout van de kist, en wat resteert is fijn sterrenstof.

“Fly low, fly fast, turn left”

Zijn ziel vliegt verder, terwijl het leven op Aarde zonder hem zijn weg vindt. Een zwart gat van verdriet dat tranen doet vloeien. Hoe hou ik contact? Het schenkt mij plezier dat hij op zijn reizen door het universum wanneer hij wil verbinding kan maken met het ankerpunt dat de magische steen is geworden. Zijn levensgeschiedenis kon via de alchemie gevat worden in een bijzondere steen die ik op mijn pad vond.

Het was een kletsnatte wandeldag. Ze wilde ze weleens zien. Mijn gids reageerde enthousiast toen er een wolf door het veld liep. Hoewel de regen stopte, bleef de bewolking hangen. Met een volgend doel voor ogen tuurde ik naar de grond van het bospad. Geel, twee vuisten groot. Geknield in onze zuidwesters, schrapend met takken en vervolgens blote handen begonnen we aan het karwei. Een zonnestraal verlichtte de top van de ijsberg en sterkte ons vermoeden. Dit is de Aristeen. Na ruim een uur graven diepten we met hulp van twee voorbijgangers 26 kilo op. Sjouwend brachten we het prototype, een eeuwenoude Noorse steen uit de ijstijd naar huis.

De alchemist

“Een steen wordt pas magisch als de alchemist erbij betrokken is. Het vinden van het prototype is de eerste stap. Dan volgt het maken van een mal. De steen wordt gegoten met een elixer dat naast de volledige hoeveelheid as van de overledene een aantal geheime ingrediënten bevat. Alles volgens de wensen van de nabestaande. Het naamplaatje van de asbus van het crematorium, met hetzelfde nummer als het crematiesteentje, wordt ter identificatie op de steen bevestigd. Zo simpel als het klinkt neemt het proces flink wat tijd in beslag, maar binnen 5 maanden is de magische steen er.”

Onsterfelijk

Liefste, dat je gecremeerd wilde worden wist ik. Uitstrooien vanaf het hoogste punt is mijn ding. Nu ben jij als magische steen onsterfelijk geworden. Een steen gehouwen uit de berg die jij op Aarde voor mij was, waar ik als bloem mocht groeien en bloeien. Je weet me te vinden, want waar jouw steen is, daar ben ik. Zo houden we contact, want onze harten zijn voor eeuwig verbonden.

Liefs,

Miranda

Big Bang

Liefste, het was een Big Bang op 13 oktober waarmee je leven eindigde.

Jouw Big Bang begint wanneer je voor het eerst ademhaalt. Je wordt geboren met alles erop en d’r aan. Al zal nog blijken hoe je persoonlijkheid zich verder ontwikkelt in het nest waarin je geland bent, jij hebt al een eigen willetje en zin in het leven. Met die schreeuw van vreugde is jouw leven, dat al een tijdje in de maak was, begonnen.

Terwijl je langzaamaan groter groeit, word je gevormd door het gezin waarin je opgroeit en in de cultuur en maatschappij waar je leeft. De op dat moment geldende normen en waarden worden je bijgebracht. Welke dat zijn weet jij het beste. Ook welke je aanspreken of tegenstaan.

Big Bang Transformatie

De transformatiefase waarin de wereld verkeert laat zien dat er kritisch gekeken wordt naar de oude structuren. Je kunt de auto laten staan als je thuiswerkt. Je kunt online leren en vergaderen. Toch is autonoom werken voor de een makkelijker dan voor de ander. Het ontbreken van het sociale aspect, fysieke ontmoetingen, is een groot gemis. Daarnaast wordt de van oudsher eens zo belangrijke waarde van diploma’s en presteren in twijfel getrokken. Draait het leven alleen om materiële groei en (technologische) prestaties?

Big Bang

Het is aan jou om te bepalen wie ben jij? Wat ga je doen? Hoe sta je in het leven? Welke plannen maak je? Waar (op welke locatie) kom je tot je recht? Wie wil je zijn? Waarom lukt het soms wel en soms niet? Een ontdekkingstocht waarop de antwoorden zich kunnen laten wachten.

Big Bang Ontwikkeling

Ga je herontdekken wat het betekent mens te zijn? Technologische vooruitgang, met een pil voor elke kwaal, waarbij elk privéaspect van je leven, inclusief je lichamelijke integriteit, goedkeuring vereist van een vreemde mogendheid die je reduceert tot robot of A.I.-slaaf is een angstaanjagend schrikbeeld. Wie heeft bedacht dat dit de invulling van het leven op Aarde zou zijn? Hoe mooi is de toekomst als je inzet op persoonlijke, dus spirituele groei?

Eigenlijk word je als mens-in-ontwikkeling na geboorte in het diepe gegooid waarbij je instinctief aanvoelt wat je leuk vindt, waar je interesses liggen. Vaak wordt dat van huis uit gestimuleerd, maar soms niet. Wellicht laat je interessante vakken op school vallen omdat je slecht overweg kunt met de leraar. Leer je (ver)zwijgen om de confrontatie uit de weg te gaan. Of werk je met je handen terwijl je goed kunt leren of vice versa.

Big Bang Achtbaan

Het leven blijkt een achtbaan waarin van alles gebeurt en de invloed die je erop hebt soms beperkt. Daarbij wordt op het vaste patroon van school afsluiten met diploma’s, presteren en ervaring opdoen gehamerd. Het zijn de grote mensen die, met de beste bedoelingen, jouw leven bepalen en sturen. Pas als jezelf volwassen bent kun je echt richting geven aan je leven en het pad kiezen dat recht doet aan wat voor jou het beste is.

Big Bang

Geboren als mens heb je de beschikking over de prachtigste vorm die de natuur ooit heeft kunnen bedenken. Je hebt een lichaam dat functioneert als een supercomputer. Op ingenieuze wijze staan hoofd en hart en buik in verbinding, net als met het gemeenschappelijk bewustzijn (gevuld met een ziel), zonder dat je precies weet hoe het werkt of wat het kan. Je benut amper 10% van je potentieel.

BIg Bang

De keuze is altijd aan jou, maar weet je dat op het moment van je geboorte al bekend is welke kosmische krachten jouw leven zullen beïnvloeden? Dat je kunt achterhalen welke beroepen jou van nature het beste liggen? Hoe je de energie die jouw leven raakt kunt benutten?

Big Bang Mind over Matter

Met Mind over matter in het achterhoofd is er ruimte, veel ruimte, voor het ontwikkelen van het zelfhelende lichaam, de kracht van realisatie door visualisatie, telepathie en andere futuristische ontwikkelingen. Elke investering die jij hierin doet draagt bij aan de groei van jou als persoon en het volwassen worden van de mensheid in zijn geheel.

Zonder te voorspellen welke gebeurtenis zich zal voordoen, hallo – het is jouw leven, zijn de momenten waarop de natuurlijke krachten je bijstaan wel bekend. Timing is everything en daar kun je optimaal gebruik van maken. Net als de krijgsheren van weleer kun je het tij keren door de gunstigste periode te kiezen om de door jou uitgekozen projecten te laten slagen. Waarom? Omdat de kans op succes, op het bereiken van je doelen dan het grootst is. Daar word je gelukkig van.

Big Bang

Tegenwoordig vallen de inkomsten door economische malaise weg, neemt het ziekteverzuim toe en vervangen computers mensen, dus is het tijd voor een nieuwe strategie. Hoewel mensen flexibel zijn en zich aanpassen is er een vangnet nodig voor hen die er moeite mee hebben. Hoe kun je hen begeleiden? Hoe ga je als organisatie hiermee om? Omdat verandering stuit op verzet, wordt zowel aan de top als op de werkvloer duidelijk wat het aanpassingsvermogen is. Nu komt het op karakter aan.

Big Bang Bazi

De metafysische kennis van jouw persoonlijkheid ligt besloten in jouw Bazi karakterkaart en levensloop. Geleerden hebben er boekwerken over volgeschreven, Chinese dynastieën hebben het toegepast en zo honderden jaren kunnen regeren, veldslagen zijn ermee gewonnen. Waarom zou jij die kans, om invloed uit te oefenen waar het kan, aan je voorbij laten gaan?

Het toekomstplan betekent investeren in menselijk kapitaal. Logisch, want zonder mensen geen bedrijf, geen omzet en geen groei. Nieuw hieraan is dat geld en groei ondergeschikt zijn aan de hoofdrol die de mens als medewerker speelt. Pas als je mensen stimuleert het beste uit henzelf te halen, gelukkig zijn, kunnen ze meer voor je gaan betekenen, en jou ook gelukkig maken.

BIg Bang

Big Bang Mensheid

Hoe stuur je deze mensen aan? Iedereen over één kam scheren in het kader van gelijke behandeling is achterhaald, want iedereen is uniek en bezit een bepaalde persoonlijkheid. Wel zo handig om daar rekening mee te houden als je mensen wilt stimuleren om het beste uit henzelf te halen. De kunst is om de pappenheimers van de eigenheimers te onderscheiden en zo de juiste mix voor elk team vast te stellen.

Dus, je brengt van medewerkers in kaart hoe ze in elkaar zitten, wat hun natuurlijke karakter is. Zijn ze betrouwbaar, flexibel of gedreven? Hebben ze oog voor detail of juist een helicopterview? Voor iedere functie geldt dat deze het beste wordt uitgeoefend als de persoon in kwestie over bepaalde eigenschappen beschikt. Wanneer de karaktervereisten bij het functieprofiel helder zijn kan bepaald worden of medewerkers op de juiste plek zitten.

Een Bazi karakterkaart en/of een Alles-in-een PersoonlijkheidsKompas biedt inzicht en dit instrument is een handvat bij beoordelings- of functioneringsgesprekken. Omdat de kern op tafel ligt kunnen groeipunten sneller benoemd worden en wordt duidelijk of begeleiding naar een meer geschikte functie wenselijk is. Het doel is uiteraard dat de medewerker op een plek terecht komt waar hij het beste tot zijn recht komt, want een vis in het water zwemt als de beste. Met plezier in het werk wordt plezier voor het vak ook enthousiast overgedragen aan de klant en daar is de organisatie bij gebaat.

Beautify World

Jij en ik samen staan als mensheid op een kantelpunt. Beautify World.

Jij

Jij en ik samen staan als mensheid op een kantelpunt. Nog nooit was de wereld zo uitdagend en het leven zo spannend, want alles staat op zijn kop. Wat recht was blijkt krom, wat bizar is gaat door voor normaal en wat verborgen is wordt langzaam zichtbaar. Met veel trammelant zijn we het nieuwe jaar in gebonjourd en de stilte was oorverdovend. Dodelijk saai zonder gespreksstof nu ervaringen zich beperken tot thuiswerken. Verdriet, frustratie en angst, het zijn de negatieve emoties die de bovenhand voeren. Enkel gevoed door stemmen en plaatjes uit het kastje aan de muur wordt het ons zwart voor de ogen. Beautify World.

Werknemer

De wereld om je heen verandert. Bedrijven hebben te maken met hogere kosten (kantoor en thuiskantoren) en minder inkomsten (vrijetijdsbesteding is beperkt). Of je baan behouden blijft is de vraag. Het sociale aspect is beneden peil. Collega’s spreek je digitaal. Dat je met hen een fysiek praatje maakt waarbij je informatie uitwisselt, flirt, kennis en tips deelt, brainstormt en ideeën opdoet is zo 2019. Zelfs met baanbehoud is de vraag of je werk op deze manier nog wel leuk is. Deze noodgedwongen afzondering kost nogal wat en vraagt veel van je.

Directeuren en managers zijn onzichtbaar geworden en spreken alleen nog tot jou via een spreek- of beeldbuis, dus op de hoogte blijven van wat er speelt is lastig. Ruimte voor reactie en interactie tijdens de livestream is er amper. Bovendien mag je dan spreken voor een groot publiek, het hele bedrijf luistert mee (en je woorden worden opgeslagen), in plaats van tegen een kleine groep van directe collega’s. Terwijl nieuwtjes zich bij voorkeur mondeling verspreiden in plaats van schriftelijk. De sociale cohesie van informaliteit en spontaniteit lijkt uitgestorven waardoor werk alleen nog maar werk is, zittend, in je eentje, achter je computer, afgesloten van de buitenwereld. Alsof 1984 werkelijkheid is geworden.

Eigen baas

Beautify World

De wereld is ineens klein en met afstand groot. Werkte je al vanuit huis dan mis je vooral de fysieke netwerken met borrels waar je nieuwe contacten legt. Het aan banden gelegde uitgaans-, verenigings- en recreatieleven dwingt tot online aanwezigheid. Daarbij is zichtbaarheid en het groeien van een digitaal netwerk het grootste obstakel. Zelfredzaamheid is het toverwoord, maar digitaal bereiken wat je via ontmoetingen deed vraagt om een andere aanpak. Omdenken, veranderen, en vooral veel leren, het is een steile leercurve. Beautify World.

Positief

Gelukkig zijn er positieve ontwikkelingen. Eindelijk staat je werkgever toe dat je thuis mag werken. Als zelfstandige ervaar je dat klanten nu bereid zijn tot een digitaal consult. Voordelen zijn het gebrek aan reistijd, dus minder vervuiling en verkeersstress, het zelf kunnen indelen van je werktijd, want het resultaat telt en het werken in een omgeving waar je je thuis voelt. De vierdaagse werkweek is in zicht, en zelfs met twee dagen per week wordt er al voldoende geproduceerd om de huidige levensstandaard hoog te houden. Het transformatieproces is begonnen, je zit er middenin. Beautify World.

Ruimte

Beautify World

Om je hoofd boven water te houden in deze stroomversnelling word je om een grote bijdrage gevraagd: Actief deelnemen aan het leven dat je wenst te leiden door jezelf opnieuw uit te vinden, te evalueren wie en wat je belangrijk vindt en met welke taken je de dag wil doorbrengen. Wil je de dagen typend achter je computer slijten? Overweeg je je handen anders te gebruiken en kijk je uit naar werk op locatie? Wil je voor jezelf beginnen? Ben je ertoe in staat? Allereerst moet er ruimte komen in je hoofd om rationeel en gevoelsmatig tot een conclusie te komen. Dat begint bij een positieve en inspirerende woonomgeving. Beautify World.

Energie

Of je werkplek in de huiskamer is, of in een in de haast omgetoverde slaapkamer, een tuinhuisje of op zolder, het gaat erom dat de locatie je inspireert en je er ongestoord kunt werken. Dan kan op de beste plek die je in huis gevonden hebt en naar smaak ingericht de creativiteit gaan stromen. Als het goed voelt krijg je er energie van. Beautify World. Wanneer je af en toe voor je uit staart is er ruimte om te dromen. Wie ben je? Wat wil je? Wat kun je?

Karakter

Het bedrijf waar je voor werkt of met wie je zakendoet bestaat bij de gratie van de mensen die er werken. Was voorheen geld verdienen en groeien het doel, tegenwoordig betekent als onderneming overleven wat je kunt en wilt bijdragen aan een duurzame, groene toekomst. Beleid wordt aangepast, visies ontwikkeld en zelfs zonder dat er de nadruk op wordt gelegd gaat de mens de grootste rol spelen. Met het toenemend aantal faillissementen en de te verwachten bezuinigingen op komst is alleen scoren op diploma’s en ervaring onvoldoende. Jij wordt straks afgerekend op je karakter.

Zelfkennis

Hoe waardevol ben je voor een bedrijf? Het helpt als je op tijd komt, een laag ziekteverzuim hebt en flexibel bent. Iedere functie kent andere eisen, maar het is jouw persoonlijkheid waar het om draait. Je werkt samen en dus is de menselijke interactie belangrijk. Hoe goed kun je overweg met je collega’s en zij met jou? Spreek je over positief over hen? Ben je behulpzaam en aanmoedigend of eerder kritisch? Nu is het moment om je zelfkennis te verrijken, te ontdekken waar je goed in bent en wat je aandachtspunten zijn.

Zelfonderzoek

Ondernemen is iets wat je dagelijks doet en als je proactief bent, ben je iedereen een stap voor. Waarom wachten op leidraad van buitenaf? Dit is jouw leven en jij bent de regisseur. Gun jezelf de luxe, neem de tijd om aandacht aan jezelf te besteden en ga op zelfonderzoek uit. Het leukste uitje dat er is! Ontdek hoe jij in elkaar zit, en met welke eigenschappen je je voordeel kunt doen. Eureka.

Beautify World

Beautify World

Hoe zou de wereld eruitzien als je elkaar vriendelijk benadert en de ander zijn plezier gunt zonder afgunst? Simpelweg omdat zij of hij ook een mens van vlees en bloed is, een broer of zus, vader, moeder, oom of dochter, vriend of beste vriendin. Je hoeft slechts naar de familierol te kijken om overeenkomsten te vinden. Hoewel de bloedband als sterkste geldt, ben je een sociaal wezen. Buiten de familie om heb je medemensen hard nodig om te overleven. Dat maakt het leven op aarde leuk.

Helaas is het je nooit geleerd om jezelf of een ander te begrijpen, ratio was boven alle twijfel verheven en gevoel een ondergeschoven kindje. Laat staan dat er in het onderwijs aandacht was voor persoonlijkheden en hoe die op elkaar reageren, soms botsten, en iedereen in de opvoeding gewoon over één kam gescheerd werd. Zie daar je gebrekkige leven als volwassene waar je met vallen en opstaan de scherven van het geluk bijeenschraapt en door voortschrijdend inzicht steeds handiger wordt in het vermijden van snijwonden.

Elk karakter is anders. Dat vraagt om een persoonlijke benadering wil je het beste uit jezelf en de ander halen. Stel je eens voor wat je kunt bereiken als eenieder in zijn kracht zit en gestimuleerd wordt het onmogelijke te verwezenlijken!

De Bazi Karakterkaart

Met de Bazi karakterkaart volgens de Chinese vier-pilaren-methode krijg je antwoord op allerlei vragen. De Bazi Karakterkaart.

Met de Bazi karakterkaart volgens de Chinese vier-pilaren-methode krijg je antwoord op allerlei vragen. Past degene op wie je verliefd wordt bij jou? Wie worden je vrienden? Waarom kun je beter overweg met die ene collega? Welke beroepen liggen je het best? Met wie begin jij een bedrijf? Wat wil jij weten?

De Bazi karakterkaart verschaft je inzicht in je persoonlijkheid. Je ontdekt zowel je sterktes als zwaktes. Afhankelijk van de levensloopfase waarin je je bevindt hebben je gunstige of ongunstige eigenschappen de overhand. Zo is een gunstige periode ideaal om te schitteren, want dan zit je in je kracht en bereik je eerder wat je wilt bereiken. In een ongunstige periode moet je meer moeite doen om voor elkaar te krijgen wat je wilt, als het al lukt. Wanneer je dit weet, kun je er op letten en er zelfs sturing aan geven. Bovendien geldt aandacht besteden aan wie je bent, wat je doet en waarom, als een moment van bezinning. Je karakterkaart brengt je dus een stapje dichterbij zelfkennis.

Liefde

Soms valt een relatie tegen. Soms duurt het voordat je iemand gevonden hebt. Misschien blijft die onbereikbare liefde buiten bereik. Of is er hoop? Is het ware liefde? Hoe lang zal de liefde standhouden? Liefde brengt je in beroering en roept vragen op. Waarom?

Vrienden

Soms klikt het meteen. Soms gaat er tijd overeen voordat je een klik gevonden hebt. Soms erger je je vaker aan een ander dan je lief is. Waarom wil ik vrienden worden maar wijst de ander me af? Of breekt er een periode aan waarin vriendschap wel mogelijk is? Het blijkt lastig om de vinger op de achterliggende reden te leggen, want de ander is op zich best een aardig mens en misschien deel je zelfs dezelfde interesses. Waar ligt dat aan?

Op ‘t werk

Vrienden kies je, collega’s heb je en dat kan met elkaar omgaan een stuk lastiger maken. Als het klikt is samenwerken fijn en als het moeite kost vervelend. Je blijft proberen om op een normale manier samen te werken. Met wisselend resultaat. Dan maak je je kopzorgen, raak je gefrustreerd en geeft het stress. Dat is ongezond. De energie die je hebt wil je aan je werk besteden in plaats van afgeleid te worden door lastige collega’s. Toch is het de bedoeling dat jullie samenwerken en de bedrijfsdoelen gehaald worden.

Beroep

Hoe kies je een beroep? Je hebt het idee dat een vak je ligt of je rolt er in. Eenzelfde functie kun je uitoefenen in verschillende bedrijfstakken. Maar in welke branche ben je het beste op je plaats? Misschien wil je weten wanneer je het beste van baan kunt wisselen. Uit de Bazi karakterkaart blijkt welk beroep bij je past, in welke tak je het best tot ontplooiing komt en wanneer er promotie in het verschiet ligt. Wat word jouw beroepskeuze?

Zaken

Hoe kies je de juiste zakenpartner? Om problemen in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om van te voren te weten met welk soort persoonlijkheid je gaat samenwerken. Inzicht in de ander biedt het toekomstperspectief. Jullie karakterkaarten vergelijken biedt inzicht in jouw karakter en dat van je beoogde zakenpartner, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Levensloop

Mensen veranderen. Wie je vroeger onaardig vond begrijp je nu misschien beter. Of kon je vroeger goed met elkaar overweg en splitsen jullie wegen zich nu. Waarom wil je met iemand bevriend zijn die weinig interesse in jou heeft? Of omgekeerd. Er is een reden voor.

Bazi Karakterkaart Advies

Jouw karakterkaart laat zien hoe die past bij de karakterkaart van een ander. Dus waarom het klikt. Waar de frictie zit. Je levensloop bepaalt of jullie relatie werkt voor even, met een reden of voor het leven. Ben je hiermee tevreden of wil je meer weten? Philamonk weet raad. Neem dan contact op.

De Bazi Methode

Dating Selection maakt gebruik van Bazi karakterkaarten. De Bazi Methode.

De Mens, dat ben jij!

Dating Selection maakt gebruik van Bazi karakterkaarten. Dat noemen wij de Bazi methode. Bazi is ouder dan de weg naar Rome en een beproefde Oostere methodiek die inzicht biedt in je persoonlijkheid. Het kan op allerlei manieren ingezet worden. Bij Dating Selection gebruiken we het om aan de hand van jouw karakterkaart te beoordelen welke karakterkaart het beste bij je past. De vrijgezel met die kaart is jouw match. Het betekent dat als er een match gevonden is, we je in contact brengen met een partner met wie het klikt.

Naast het karakter zoals dat uit je geboortedatum blijkt, speelt het menselijk aspect ook een grote rol. Je bent tenslotte gevormd door het gezin, de cultuur en de maatschappij waarin je bent opgegroeid. Daarom nemen we contact met je op zodra er met de Bazi methode een match gevonden is. In een informatief gesprek stellen we vast of jullie qua levensstijl inderdaad bij elkaar passen en de relatie dus kans van slagen heeft. Zo voorkomen we teleurstelling.

Heb ‘t lef heb lief

Wat je nodig hebt is lef. Dat het onbekend is hoe je match eruitziet maakt het spannend. Hoe flexibel ben je om de ander een kans te geven als je vast wilt houden aan een droombeeld? Je bent gekoppeld omdat je een klik hebt, en pas bij een ontmoeting kun je zelf ontdekken waar die klik ‘m in zit. Het staat je uiteraard vrij om voor het eerste afspraakje alvast foto’s uit te wisselen om een eerste indruk te krijgen. Heb ’t lef, heb lief.

Inschrijven

Er is een aparte website: www.datingselection.com waar je je kunt inschrijven en informatie vindt over onze werkwijze.

Spiritual Journey

My spiritual journey starts at age seven. Spiritual Journey.

My spiritual journey starts at age seven. When I’m playing with my Barbie dolls, who’s playing with me? It’s the first glimpse of what I later discover to be the trinity of Heaven, Man and Earth that resonates best with me. All these questions and they all need answers. So I set out on my explorations. I do things my way.

Then I delve into books about the religions and the occult at 21. I wonder if we are like branches from the same tree, replenished with water from the sky while firmly rooted in soil. Intrigued by what some call wishy-washy, I dabble my feet in yoga (it’s hilarious), meditation (listening to a disturbing silence, really?) and I plough forth curious to make sense of it all.

When boredom hits I move as far away as possible in search of greener pastures. There Feng Shui (Wind and Water or Earth in the trinity) comes my way and things fall in place. Taught by the Masters about Qi, Yin and Yang and the five elements I find practise makes perfect and I start my business Philamonk.

After settling down, I wake up in 2012 and go cold turkey on the prescribed life and quit my BS job to write a novel. Meanwhile, metaphysic studies continue and through my editing of Bazi (Heaven in the trinity) books I realise I’m quite knowledgeable. I have mastered some yoga poses and welcome the silence.

Here I am, at the start of my second half of life, embarking on yet another adventure. I wish for humanity that we’ll learn to understand ourselves better and thus each other so we can work together in well-matched groups to progress spiritually rather than materially. I (Man in the trinity) have a role to play.

Achtervolging

Woensdagavond jl. tijdens het weerbericht scheurt een auto… Achtervolging.

Woensdagavond jl. tijdens het weerbericht scheurt een auto met hoge snelheid voor de heg langs door de straat naar beneden, normaal gangbare snelheid is zo’n 30km p/u, dus dat hoor je wel. De achtervolgende sirene ook. Levensgevaarlijk. En dat in míjn straat. Een achtervolging.

Er zijn onderaan twee opties, ik gok op links en verwacht een wegstervend geluid, maar het blijft in de buurt hangen. Uit een onoverzichtelijk straat aan de overkant komt een knul over het grasveld aangerend. Ik open de voordeur. Hij is van mijn lengte, iets forser, met donkerblonde stekels in een groen trainingspak met gele strepen. Hij rent richting de straat naast mijn huis. Heeft hij er wat mee te maken?

Zal ik de achtervolging inzetten? Met een paar stappen kan ik op de stoep staan, linksaf slaan en hem tegenhouden, een botsing veroorzaken of hem tackelen, maar de politie is nergens te bekennen. Heeft hij er echt wat mee te maken? Ik twijfel en als een agent komt aanhollen kan ik slechts wijzen, de knul is weg en mijn kans voorbij.

Wordt het op prijs gesteld als ik had ingegrepen? Mag dat of moet ik de politie zelf haar werk laten opknappen? Als een takelwagen later een geelgroen koekblikje afvoert weet ik het zeker: met zijn matchende outfitje was hij wel degelijk bij dit publiekstrekkende incident betrokken. Er is wat te doen op woensdagavond.

Koningsdag

In tweetallen cirkelend door de stad komen we elkaar in koningsnacht tegen. Koningsdag.

In tweetallen cirkelend door de stad komen we elkaar in koningsnacht tegen. Geboden die de ongrijpbaarheid van de dood willen domesticeren duwen de burger het hok in. Gedwongen tot wandelingen in de periferie. Want ons hart is, in opdracht van de koning, de overheid en dus door onze burgervader geblokkeerd om de liefde vrij te laten stromen op straffe van boetes hoger dan die voor wildplassen, fout parkeren en openbare dronkenschap bij elkaar. Van wie is de stad?

De deur is open. Een verkenning op afstand van het leven buiten dat met haar lentegeuren oproept tot genieten mogelijk. Als groep zijn we immuun voor de duisternis die een levenloze hand als een gordijn laat vallen, want het licht dat schijnt straalt. Alomvattend als de energie van het leven. Leve koningsdag.

Eerst waren er lichtbundels die door de gaatjes in het weefsel het stof deden opdwarrelen als schitteringen van hoop. Toen vingen we door de scheuren een glimp op van de achter het doek verborgen achterhaalde groei-ideeën. Nu het gordijn volledige slijtage vertoont en het wanbeleid en de duivelse praktijken aan het licht brengt, verbleekt en verschrompelt de eeuwenoude sluier.

Wij werpen het juk af en claimen ons podium en onze troon met kroon. Leven in harmonie met de universele wetten van de natuur. Fijne koningsdag!

Donatie

‘Je kunt je haar altijd nog doneren’. Wat nou donatie? Verkopen zul je bedoelen.

Puur rood haar

Toen zei een vriendin, ‘je kunt je haar altijd nog doneren’. Wat nou donatie? Verkopen zul je bedoelen. Kan ik kleren kopen.

Nu mijn paardenstaart bij het smashen onder mijn oksel blijft haken, mijn schouderbladen de haren vastpinnen alsof ik in een headlock lig en het drogen ervan langer duurt dan er daglicht is in de winter, om van haarpijn van staartgebonden gewicht nog maar te zwijgen, heeft dit haar zijn beste tijd gehad. Leve de kapper.

Het kriebelde. Gratis geld voor lijfeigen producten, wat een uitvinding, en alleen in Amerika kan ik daaraan grof geld verdienen. Puur rood haar, je zult het maar hebben. Liever Nederland eerst, hoewel de opbrengsten hier schraal zijn. Blijkt het aantal mensen met haarverlies dat ik ken groter dan gedacht, logisch dus, doneren. Beperk ik tijdens de stikstofcrisis ook de CO2-uitstoot van de postbode naar het wilde westen.

Donatie

Hup, geregeld. De donatie. Deze akker heeft 30 staartjes geoogst, genoeg voor een haarband of 2 om iemand blij mee te maken. Lichtvoetig denk ik even aan het gat in mijn knip en zijn treurige ogen en troost me met de voorkomen blessures en een halvering van de droogtijd. Zegt die vriendin, ‘ik zei het toch’. En kleren, ach, ik heb een kast vol.

Wespennest

Ik sta te bibberen op mijn benen. Wespennest.

Ik sta te bibberen op mijn benen. Zojuist een wespennest verwijderd. Op zolder. Aan een balk hing een witte bal. Groter dan een golfbal, kleiner dan een tennisbal. Er kroop een wesp rond. Haar geschuiffel zorgde dat ik opkeek. En schrok.

Eerste idee, net zoals je een spin buiten zet, glas eromheen, kartonnetje ertussen om af te dekken. Wachten tot de wesp erin kroop. Deuren een verdieping lager gesloten. Even online tips zoeken. Toch maar de overal aan, sjaal strak rond mijn nek, handschoenen en sokken met laarzen aan. Goed ingepakt. Azijn wist ik ook te vinden, voor het geval dat.

Kan voor kokend water klaar gezet. Steen uit de tuin gepakt. Voordeur open. Door naar boven, naar zolder. Het hing bewegingsloos. Zou de koningin erin zitten of even foetsie zijn? Hop, Duitse liter bierpul eromheen, plop, nest viel direct in het glas, karton erover, het bleef stil, steen erop. De trap af manoeuvreren, links kijken, rechtstreeks naar de overkant van de straat, neergezet. Binnen kan vullen, lang leve de kokend waterkraan, terug, steen en karton eraf, opgieten en zien hoe het verkruimelt.

Missie geslaagd. Wespennest verwijderd. Binnen een kwartier klaar. Ik tril nog na. Geen foto’s, die gedachte kwam later.