Datumselectie

Datumselectie

Bij datumselectie wordt gekeken naar de interactie van Qi (energie) tussen Hemel, Aarde en Mens. Zo kan precies worden aangeven wat het ideale tijdstip is om te starten met een bepaalde activiteit, en dus of het de moeite waard is nog even te wachten tot het juiste moment zich voordoet.

Timing is everyhting

Datumselectie wordt gebruikt voor het vaststellen van de gunstigste datum, dus die datum waarop de kans op succes het grootst is. Daarbij maak je gebruik van de kosmische flow.

Activiteiten: trouwen, solliciteren, aankoop huis, opslag vragen, starten van een onderneming, verkoop van huis of bedrijf, verbouwing of renovatie, ondertekenen van contracten, subsidieaanvraag, boekpresentatie, product lancering, events, ziekenhuisopname, rechtszaak, echtscheiding, investeren, verhuizen, reizen, tuinwerkzaamheden en andere belangrijke zaken.

Timing is everything en met datumselectie kan de timing geperfectioneerd worden.

Natuurlijke cycli

Niets is constant, alles is aan verandering onderhevig. Met het verstrijken van tijd veranderen ook de effecten van de aanwezige energie. Het leven bestaat uit vele cycli van tijd. Tijd kan worden verdeeld in v.Chr., n.Chr., eeuwen, jaren, seizoenen, zonnestanden, maancycli, maanden, dagen en in 12 tijdsblokken per etmaal. Kind, volwassene, oudere. De tijdfactor beïnvloedt je omgeving en jou als persoon.

Als eerste kent de Chinese metafysica, waar Feng Shui en Bazi onderdeel van zijn, een zichzelf herhalende energiecyclus van honderdtachtig jaar. Ten tweede onderscheidt de volledige 180-jarige cyclus 9 periodes van twintig jaar die elk een bepaalde energiekwaliteit bevatten. Er zijn vele specifieke eigenschappen die bij de negen periodes horen, maar ze zijn ook gerelateerd aan een van de 5 elementen. Elke periode behoort tot een bepaald element: Hout, of Vuur, of Aarde, of Metaal, of Water. Daarnaast staat ook elk jaar binnen een periode onder invloed van een bepaalde energie, net als elke maand in het jaar en elke dag van de maand en zelfs de tijdsblokken van twee uur die een etmaal in twaalf delen.

We leven op dit moment in periode 8, die duurt van 2004 t/m 2023 en geregeerd wordt door het element Aarde. De Olympische Spelen in China begonnen met reden op 8/8/8. In 2024 breekt periode 9 aan en neemt het Vuur het stokje van Aarde over.

Feng Shui Ba Zhai

Met Feng Shui wordt vastgesteld wat je persoonlijke levensgetal, GUA, is met bijbehorend element, en aan de hand daarvan wordt in samenhang met omgeving- en locatiefactoren je huis of werkplek in balans gebracht. Vervolgens kan met locatiespecifieke datumselectie bepaald worden wat het beste moment is om aan een verbouwing & renovatie te beginnen.

Bazi

Uit je Bazi karakterkaart blijkt welke van de vijf elementen gunstig voor jou zijn. Je GUA element kan verschillen van de gunstige elementen die uit je karakterkaart naar voren komen! Vervolgens kun je je Bazi levensloop beoordelen. Je levensloop is ingedeeld in pilaren van tien jaar, waarbij in elke periode de invloed van een bepaald element zich laat gelden. Dit kan positief uitpakken, maar ook ongunstig zijn. Deze invloed speelt een grote rol, naast de jaarlijkse energie en die van de huidige maand, dag en het tijdstip. Als je weet wat jouw gunstige Bazi elementen zijn kun je doelgericht gebruik maken van datumselectie.

Een datum selecteren

Voor het plannen van bijzondere gebeurtenissen of zakelijke transacties bieden zowel Feng Shui als Bazi uitkomst: er wordt rekening gehouden worden met alle energetische invloeden zodat je de beste datum prikt voor een succesvolle dag. Doe je voordeel met datumselectie.