5E = producerende, verzwakkende of controlerende cyclus

5E = Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout

Gebalanceerde aanwezigheid van de 5 elementen

5 Elementen

In de leer van de klassieke Feng Shui spelen de 5 elementen een grote rol:

In de natuur komen vijf basis fenomenen voor die in de elementen Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout zijn onderverdeeld. De vijf elementen die in vorm, materiaal en kleur onderscheiden kunnen worden vertegenwoordigen een bepaalde energie kwaliteit. De wisselwerking tussen de elementen wordt in Feng Shui gebruikt om positieve energieën te versterken en ongunstige te verzwakken.

In bovengenoemde volgorde versterkt het eerste element Vuur het volgende element Aarde, Aarde versterkt Metaal en zo verder. In omgekeerde volgorde verzwakken de opeenvolgende elementen elkaar: Hout verzwakt Water, Water verzwakt Metaal en zo verder. Een evenwichtige verdeling van de in een ruimte aanwezige elementen is bevorderlijk voor de harmonie.

Producerende cyclus

In de producerende cyclus ondersteunen en versterken de elementen elkaar:

VUUR verwordt tot AARDE
AARDE vormt METAAL
METAAL condenseert tot WATER
WATER voedt HOUT
HOUT is de grondstof van VUUR

Verzwakkende cyclus

Elk element dat is geproduceerd verzwakt het element dat het heeft voortgebracht:

VUUR brandt HOUT
HOUT gebruikt WATER
WATER verzwakt METAAL
METAAL absorbeert AARDE
AARDE verzwakt VUUR

Controlerende cyclus

Controle brengt orde in de elementen door beheersing, manipulatie, beperking en beïnvloeding:

VUUR smelt METAAL
METAAL hakt HOUT
HOUT onttrekt AARDE
AARDE vertroebelt WATER
WATER dooft VUUR