Yin =  vrouwelijk, zacht, de nacht, passief

Yang = mannelijk, hard, de dag, actief

One is all and all is one

Yin & Yang

Binnen de leer van Feng Shui spelen Yin & Yang een grote rol:

Yin & Yang vertegenwoordigen de dualiteit van het universum waarbij elk deel onderdeel van het geheel is en het een niet zonder het andere kan bestaan.

Het zijn twee primaire vormen van Qi (energie) die zowel complementair als tegengesteld zijn en niet zonder elkaar kunnen bestaan.

De natuurlijke vormen van energie die zich in een constante staat van verandering, beweging en interactie bevinden.

Een op wederkerende tijdscycli gebaseerde dynamische relatie die elke vorm van leven creëert en beïnvloedt.