Hemel – Tian
Mens – Ren
Aarde – Di

Bazi – Karakterkaart
Mens – Jij, ik, wij
Feng Shui – Wind & Water

Hemel, Mens en Aarde

Drie-Eenheid

De filosofie van de drie-eenheid

Tussen Hemel en Aarde staat de Mens. Je kunt je de aardse en kosmische krachten van de drie-eenheid voor je laten werken in plaats van tegen je. Maak gebruik van Feng Shui en Bazi.

De Hemelse (kosmische) kracht oefent invloed uit op de geboorte van elk mens, want je wordt geboren onder een bepaald gesternte. Je geboortedatum bepaalt je Bazi karakterkaart. Deze bestaat uit de vier pilaren van uur, dag, maand en jaar en uit levenslooppilaren die elk een periode van 10 jaar omvatten. Het vormt de basis van je karakter én je levensloop en geeft het kader aan waarbinnen jouw persoonlijkheid zich zal ontwikkelen. Dit betekent dat de kosmos je vanaf je eerste ademhaling beïnvloedt en dat gedurende je leven blijft doen. Gelukkig kun je jouw karakterkaart, deze blauwdruk van je leven, op elk moment raadplegen.

Als Mens ben jij verantwoordelijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Zo zijn je karakterkaart met bijbehorende levensloop de bouwstenen waarmee jij je leven opbouwt. Daarnaast drukken het gezin, de cultuur en het land waarin je opgroeit, net als de locatie, een stempel op jouw persoonlijkheid. Onderweg leer je vaardigheden en doe je ervaring op. Het is aan jou om uit te groeien tot wie je wilt zijn en je kunt door jouw inspanningen bereiken wat je wilt.

De aardse krachten op deze planeet, bekend als Feng Shui oftewel Wind & Water, sorteren effect op de natuurlijke en door de mens gemaakte landschappen. Deze energieën zijn overal aanwezig en oefenen invloed uit op de omgeving waarin je woont, leert en werkt, en dus op jou. Ze kunnen je succes brengen, maar ook destructief werken. Om ze in jouw voordeel te gebruiken benut je de gunstige energieën en neutraliseer of wend je de ongunstige af.

De samenhang tussen Hemel, Mens en Aarde wordt de filosofie van drie-eenheid genoemd, omdat het leven uit deze drie aspecten bestaat. Een derde van je leven wordt bepaald door je karakterkaart, een derde door hoe jij in het leven staat en een derde door de aardse energie die in je directe omgeving aanwezig is.

Wanneer je invloed van de Hemel begrijpt en de effecten van de Aarde kent, kun je als Mens groeien. Je zet jouw leven naar jouw hand want hoe makkelijker het gaat, hoe meer plezier je beleeft. Zo verandert de beer op de weg in een vlinder die je de weg wijst.